Andrei Cornea: România de sub guvernarea PSD-ALDE devine tot mai mult o democrație iliberală | OPINIE REVISTA 22

de Andrei Cornea

Andrei Cornea: România de sub guvernarea PSD-ALDE devine tot mai mult o democrație iliberală | OPINIE REVISTA 22

E trist cât de puțin și cât de colateral s-a dezbătut public restrângerea unor drepturi fundamentale, parafată de CCR, scrie Andrei Cornea, în Revista 22. 

”E o evidență: România de sub guvernarea PSD-ALDE devine tot mai mult o democrație iliberală, as­pi­rând să imite performanțele lamentabile sub acest aspect ale Ungariei, ale Poloniei, ba chiar ale Ru­siei sau Turciei (și asta chiar dacă, din motive na­țio­naliste, e greu pentru putere să-i laude fățiș pe un­guri sau pe ruși). O dovedesc presiunea enormă pentru modificarea legilor justiției, încercările de a dispune de pilonul II de pensii, ieșirile an­ti­oc­ci­dentale fățișe, culpabilizarea băncilor pentru ne­realizările statului în încasările bugetare și, nu în ul­timul rând, manipularea opiniei publice prin ade­văruri parțiale, mai perfide decât minciuna di­rectă.

Dar toată această ofensivă antiliberală pe multiple fronturi trebuia să aibă un simbol și el a fost găsit: referendumul pentru modificarea definirii fa­mi­liei sau, mai precis, pentru interzicerea acum și pe viitor a căsătoriilor homosexuale, pe care PSD a decis acum să-l urgenteze. Căci să ne fie clar: ches­tiunea nu e nici colaterală, cum au susținut unii critici, nici o perdea de fum pentru diverse ma­nipulări guvernamentale (deși poate servi și la aceasta). Este, cred, un simbol al derivei generale a unei societăți spre tot mai multă excluziune și intoleranță, simbol care se asociază și cu alte ac­ți­uni, foarte diferite pe plan economic, social, le­gis­la­tiv și politic, dar care toate sunt transportate de același vector al iliberalismului. Iar faptul că aproa­pe întreaga clasă politică, altfel divizată de atâ­tea chestiuni, susține modificarea cons­ti­tu­țio­na­lă ara­tă gravitatea actului, dar și lașitatea foarte mul­tor politicieni (de la putere sau din opoziție).”

Citește textul integral în Revista 22

Comentarii

Doresc sa vad site-ul intreg
© 2006 - 2017 - Toate drepturile rezervate