15.7 C
București
sâmbătă, 25 septembrie 2021

Cererea pentru eșalonarea datoriilor la stat poate fi depusă până marți

Eșalonarea datoriilor acumulate se acordă doar pentru sume ce depășesc 500 lei, în cazul persoanelor fizice, și 5.000 lei pentru persoanele juridice, iar cererea trebuie depusă până cel târziu marți, 15 decembrie, depășirea acestui termen eliminând solicitantul din lista beneficiarilor facilității fiscale acordate de stat.

Cererea de eșalonare poate fi depusă la registratura organului fiscal, se poate trimite prin poștă cu confirmare de primire ori se poate transmite online, prin serviciul Spațiu privat virtual. Solicitantul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând valoarea ratelor pe care urmează să le achite, în caz contrar ANAF urmând a împărți în rate egale lunare suma datorată la bugetul de stat ori la bugetul local.

În termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de eșalonare a datoriilor, organul fiscal va emite decizia cu privire la obligațiile fiscale reprezentând dobânzi și penalități de întârziere ori penalități de nedeclarare, certificat de atestare fiscală, referatul de verificare a conditiilor de acordare/modificare/menținere a eșalonării la plată, decizia de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale sau decizia de respingere. Acolo unde este cazul, se va emite și decizia de amânare la plată a penalităților de nedeclarare.

De această facilitate pot beneficia contribuabilii persoane juridice ce nu sunt în procedura de faliment, dizolvare a societății, să aibă depuse declarațiile fiscale și să nu se afle în stare de insolvență.

Ultima oră
Pe aceeași temă