Modalitatea de soluţionare a contestaţiilor la Evaluarea Naţională a fost modificată

Modalitatea de soluţionare a contestaţiilor la Evaluarea Naţională a fost modificată

Modalitatea de soluţionare a contestaţiilor la Evaluarea Naţională pentru clasa a VIII-a de anul viitor a fost modificată, conform News

Rl online 0 comentarii

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a aprobat calendarul, respectiv metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a (EN VIII) în anul şcolar 2019-2020. Ordinul de ministru aferent (4.916/2019) a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 712/29 august 2019 şi pe edu.ro, se arată într-un comunicat trasmis, vineri, de MEN.

"Principalul element de noutate îl reprezintă intervenţia asupra modalităţii de soluţionare a contestaţiilor cu scopul de a optimiza procesul de evaluare. Mai exact, «în cadrul etapei de soluţionare a contestaţiilor, după încheierea evaluării lucrărilor, notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluarea iniţială. În situaţia în care se constată o diferenţă de notare mai mare de 1 punct, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii numeşte o a treia comisie formată din alţi doi profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii»", arată MEN, precizând că anterior intrării în vigoare a noii metodologii era luată în considerare o diferenţă de 1,5 puncte.

De asemenea, este inclusă în mod explicit în metodologie precizarea că Regulamentul (UE) 2016/679 - Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) se aplică în mod corespunzător.

Probele scrise se vor desfăşura după următorul calendar: 15 iunie 2020: Limba şi literatura română; 17 iunie 2020: Matematică; 18 iunie 2020: Limba şi literatura maternă (pentru elevii care au studiat această disciplină).

Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru 22 iunie (până la ora 12:00), procedură urmată de înregistrarea contestaţiilor, în intervalul orar 14:00 - 20:00. Examenul se va încheia în 27 iunie, cu afişarea rezultatelor finale.

Înscrierea absolvenţilor clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională se face în perioada 2 - 5 iunie 2020. Conform ordinului de ministru privind structura anului şcolar 2019 - 2020, cursurile pentru clasa a VIII-a se vor încheia în 5 iunie 2020.

Media generală obţinută de candidaţii care susţin Evaluarea Naţională intră în alcătuirea mediei de admitere în învăţământul liceal de stat, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu. Metodologia şi calendarul admiterii se aprobă prin ordin separat

Comentarii

loading...