12.3 C
București
vineri, 24 septembrie 2021

Patriarhul Daniel către participanţii la ITO 2019: Tinerii sunt binecuvântare şi bucurie

„Deoarece tinereţea este, în lumea aceasta trecătoare, simbol al frumuseţii vieţii veşnice, netrecătoare, Dumnezeu a sădit în oameni, încă de la această vârstă fragedă, dorul căutării de ideal, de iubire sfântă şi de viaţă eternă, precum vedem în viaţa tânărului bogat din Evanghelie, care a constatat că fericirea deplină nu este dată de bunuri materiale trecătoare, ci de iubirea veşnică a lui Dumnezeu. Iisus Hristos iubeşte copiii şi tinerii. Sfintele Evanghelii ne arată că Domnul nostru Iisus Hristos a acordat o atenţie şi o preţuire deosebită copiilor şi tinerilor. El a spus: ‘Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este Împărăţia lui Dumnezeu’, subliniind astfel valoarea inocenţei şi purităţii copiilor. Pe de altă parte, cele trei învieri din morţi pe care le-a săvârşit Domnul Hristos în timpul vieţii Sale pe pământ au fost învieri ale unor tineri, şi anume, a înviat pe fiul văduvei din Nain, pe fiica lui Iair şi pe prietenul Său Lazăr, din Betania. Domnul Iisus Hristos i-a înviat pe aceşti tineri şi pentru a arăta că tinereţea este simbol al frumuseţii vieţii veşnice din Împărăţia cerurilor. Într-o lume secularizată şi aflată în permanentă schimbare, tinerii au nevoie să simtă iubirea darnică a lui Dumnezeu şi a Bisericii pentru ei. Astfel, Biserica este chemată mereu la înnoire şi prin noile generaţii de tineri, pentru că Iisus Hristos, Cel ce ‘ieri şi azi şi în veci, este Acelaşi’ şi vrea ca ea să dea mărturie despre El în toate timpurile. Iar înnoirea vieţii spirituale a Bisericii se realizează şi prin tinerii care cultivă mereu cele trei mari virtuţi creştine: credinţa, nădejdea şi dragostea”, a afirmat patriarhul Daniel în Piaţa „Mihai Viteazul” din centrul Craiovei, în faţa câtorva mii de tineri care au participat la deschiderea ITO 2019.

PF Daniel le-a spus celor prezenţi că trăsăturile fundamentale ale vieţii creştinului sunt credinţa în Dumnezeu, nădejdea şi dragostea, însă, ceea ce-l aseamănă cel mai mult pe om cu Dumnezeu este virtutea iubirii smerite şi darnice.

„Nădejdea este un dar oferit de Dumnezeu omului, un dar care însă trebuie cultivat. De aceea, creştinul are datoria de a lupta, mai ales de la vârsta tinereţii, împotriva a tot ceea ce-l poate împiedica să iubească pe Dumnezeu şi pe semenii săi. Biserica îi cheamă pe tineri să acorde o atenţie deosebită înnoirii vieţii spirituale, să apere inocenţa, să cultive sinceritatea, curajul, creativitatea, iubirea, adevărul şi toate valorile acestei vârste binecuvântate de Dumnezeu pentru binele societăţii. Primul pas în cultivarea vieţii spirituale este participarea tinerilor la viaţa şi misiunea parohiilor şi ale altor unităţi bisericeşti. Prin urmare, este important pentru tineri să aparţină unei comunităţi: nu este de ajuns să ne rugăm singuri acasă, chiar dacă şi această rugăciune este necesară. De aceea, scriitorul creştin Tertulian scria în secolul al III-lea: ‘Un creştin singur nu este creştin’, adică el este un creştin când se află în comuniune cu alţi creştini în Biserică. Al doilea pas în cultivarea vieţii spirituale este rugăciunea în familie (…) iar al treilea pas în cultivarea vieţii duhovniceşti este trăirea credinţei în fiecare zi, nu numai duminica”, a mai afirmat patriarhul BOR.

Potrivit PF Daniel, trăim într-o civilizaţie a tehnicii şi electronicii, a informaţiilor excesive, care adesea îl stresează pe om într-atât de mult, încât acesta este prea risipit şi fragmentat sufleteşte, iar din acest motiv, rugăciunea ca expresie a credinţei vii este o practică binefăcătoare în lupta contra stresului şi în special rugăciunea minţii şi a inimii, adică invocarea numelui lui Iisus: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!”.

„Specifică monahilor, această rugăciune s-a dovedit de mare folos, chiar şi pentru credincioşii mireni care doresc să se reculeagă şi să dobândească pacea interioară a sufletului. Această rugăciune este simplă şi scurtă, dar adaptată la viaţa agitată şi fragmentată a omului de azi, poate să readucă spiritul în starea de priveghere şi iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni. În această privinţă, Sfântul Isaac Sirul spune că iubirea curată se naşte din rugăciune. Slujbele religioase la care participă tinerii aduc şi ele multă pace interioară şi multă bucurie. Chipurile oamenilor care participă intens la slujbele Bisericii nu mai sunt crispate, tristeţea şi stresul lasă loc luminii şi bucuriei. Aceasta este pacea lui Hristos care străluceşte din sufletele celor care se roagă profund. Rugăciunea este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu, însă pe care trebuie să îl cultivăm, mai ales ca pregătire pentru spovedanie şi împărtăşirea euharistică. Iar Euharistia nu reprezintă doar iertare de păcate, ci ea este şi un izvor de putere spirituală, care ne inspiră, ne dă curaj şi nu ne lasă pradă deznădejdii. Singurătatea, dificultăţile vieţii induc, în vremea de azi, un sentiment al lipsei de sens, al absurdului, al disperării care produce adesea depresie. Însă, rugăciunea şi mai ales Sfânta Euharistie ne dăruiesc puterea de a simţi, prin credinţă şi speranţă, arvuna Învierii, adică biruinţa iubirii asupra însingurării”, le-a mai spus PF Daniel tinerilor.

Patriarhul Daniel a recomandat excursiile în natură pentru cultivarea bucuriei de a vedea frumuseţile creaţiei naturale şi bucuria de a preaslăvi pe Dumnezeu-Creatorul Universului, pelerinajele la locurile sfinte şi citirea vieţii sfinţilor pentru cultivarea în suflet a bucuriei de a vedea frumuseţile artei bisericeşti şi ale vieţii sfinţilor, subliniind că frumuseţea cea mai mare este bunătatea sufletului iubitor de Dumnezeu şi de semeni, în familie, în biserică, în şcoală, în societate şi în lumea întreagă.

Câteva mii de tineri din întreaga lume participă la Craiova, în perioada 5-8 septembrie, la Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi – ITO 2019, organizată anul acesta de Arhiepiscopia Craiovei, care a ales ca motto „Cu toţii suntem un Potir. Credinţă, nădejde şi dragoste”.

Ultima oră
Pe aceeași temă