Licitatie Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara. Mai multe terenuri au fost scoase la vanzare (P)

Ministerul Finanţelor Publice; Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Timişoara; Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara; Activitatea de Colectare. Dosar de executare nr. 28706155. Nr. 21908 din 01.08.2017.

COMUNICAT DE PRESA 0 comentarii

Ministerul Finanţelor Publice; Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice - Timişoara; Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Hunedoara; Activitatea de Colectare. Dosar de executare nr. 28706155. Nr. 21908 din 01.08.2017.

Anunţ privind vânzarea bunurilor imobile/ ansamblului de bunuri imobile. În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 30 , luna august, ora 10.00, anul 2017, în localitatea Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 30, cam. 112, se vor vinde la licitaţie, următoarele bunuri imobile, proprietate debitorului PETRESCU CONSTANTIN FERMIER PERSOANA FIZICA AUTORIZATA, cu sediul in loc. Ilia, str. Horea, nr. 22, cod de identificare fiscala 28706155 - licitaţia a IV - a.

1) teren arabil extravilan în suprafaţă de 5.820 mp., deţinut în baza Cf nr. 61843, Comuna Ilia, nr. crt. A1, Cad.: 61843, nr. tarla: 140, nr. parcela: 1953/93, situat în extravilanul Comunei Ilia, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 10.738 lei (exclusiv TVA*);

2) teren arabil extravilan în suprafaţă de 11.895 mp., deţinut în baza Cf nr. 61845, Comuna Ilia, nr. crt. A1, Cad.: 61845, nr. tarla: 139, nr. parcela: 1940/40, situat în extravilanul Comunei Ilia, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 20.855 lei (exclusiv TVA*);

3) teren arabil extravilan în suprafaţă de 5.839 mp., deţinut în baza Cf nr. 61846, Comuna Ilia, nr. crt. A1, Cad.: 61846, nr. tarla: 140, nr. parcela: 1953/92, situat în extravilanul Comunei Ilia, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 10.510 lei (exclusiv TVA*);

4) teren arabil extravilan în suprafaţă de 8.869 mp., deţinut în baza Cf nr. 61847, Comuna Ilia, nr. crt. A1, Cad.: 61847, nr. tarla: 139, nr. parcela: 1940/19, situat în extravilanul Comunei Ilia, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 15.742 lei (exclusiv TVA*);

5) teren arabil extravilan în suprafaţă de 6.892 mp., deţinut în baza Cf nr. 62526, Comuna Ilia, nr. crt. A1, Cad.: 62526, nr. tarla: 140, nr. parcela: 1953/94, situat în extravilanul Comunei Ilia, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 12.405 lei (exclusiv TVA*);

6) teren arabil extravilan în suprafaţă de 4.603 mp., deţinut în baza Cf nr. 62532, Comuna Ilia, nr. crt. A1, Cad.: 62532, nr. tarla: 140, nr. parcela: 1953/95, situat în extravilanul Comunei Ilia, aproape de un drum agricol, lângă râul Mureş, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 8.691 lei (exclusiv TVA*);

7) teren arabil extravilan în suprafaţă de 2.900 mp., deţinut în baza Cf nr. 62527, Comuna Ilia, Sat Bretea Muresana, nr. crt. A1, Cad.: 62527, nr. tarla: 66, nr. parcela: 1033/40/1, situat în extravilanul Satului Bretea Muresana, foarte aproape de D.J. 706 A spre Ilia, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 1.305 lei (exclusiv TVA*);

8) teren arabil extravilan în suprafaţă de 2.800 mp., deţinut în baza Cf nr. 62521, Comuna Ilia, Sat Sarbi, nr. crt. A1, Cad.: 62521, nr. tarla: 85, nr. parcela: 1290/97/1, situat în extravilanul Satului sarbi, aproape de un drum agricol, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 2.435 lei (exclusiv TVA*);

9) teren fâneaţă extravilan în suprafaţă de 4.200 mp., deţinut în baza Cf nr. 62530, Comuna Ilia, Sat Sarbi, nr. crt. A1, Cad.: 62530, nr. tarla: 53, nr. parcela: 926/30, situat în extravilanul Satului Sarbi, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 3.402 lei (exclusiv TVA*);

10) teren arabil extravilan în suprafaţă de 3.400 mp., deţinut în baza Cf nr. 62531, Comuna Ilia, Sat Sarbi, nr. crt. A1, Cad.: 62531, nr. tarla: 49, nr. parcela: 928/10, situat în extravilanul Satului Sarbi, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 5.103 lei (exclusiv TVA*);

11) teren arabil extravilan în suprafaţă de 5.800 mp., deţinut în baza Cf nr. 62533, Comuna Ilia, Sat Sarbi, nr. crt. A1, Cad.: 62533, nr. tarla: 57, nr. parcela: 941/52, situat în extravilanul Satului Sarbi, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 4.693 lei (exclusiv TVA*);

12) teren arabil extravilan în suprafaţă de 3.600 mp., deţinut în baza Cf nr. 62535, Comuna Ilia, Sat Sarbi, nr. crt. A1, Cad.: 62535, nr. tarla: 50, nr. parcela:907/2/3, situat în extravilanul Csatului Sarbi, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 3.060 lei (exclusiv TVA*);

13) teren arabil extravilan în suprafaţă de 2900 mp., deţinut în baza Cf nr. 62538, Comuna Ilia, Sat Sarbi, nr. crt. A1, Cad.: 62538, nr. tarla: 57, nr. parcela: 941/48, situat în extravilanul Satului Sarbi, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 2.373 lei (exclusiv TVA*);

14) teren fâneaţă extravilan în suprafaţă de 3.400 mp., deţinut în baza Cf nr. 62536, Comuna Ilia, Sat Sarbi, nr. crt. A1, Cad.: 62536, nr. tarla: 53, nr. parcela: 926/33, situat în extravilanul Satului Sarbi, preţ de evaluare/ de pornire al licitaţiei 2.759 lei (exclusiv TVA*), grevate de următoarele drepturi reale şi privilegii, după caz: Creditori / Sarcini: AJFP Hunedoara - Ipoteca legala. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.

Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei.

Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO47TREZ3665067XXX009166, beneficiar AJFP Hunedoara, cod de identificare fiscală 4374407, deschis la Trezoreria Municipiului Deva; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/ paşaport; declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea, respectiv: Nu este cazul. Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz: ............. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0254-216.141 sau 0254-215.944 int. 153. 

Citește totul despre:

Comentarii

loading...