Lansare proiect „Antreprenoriat și creativitate în țara ta” (POCU/89/3/7/107785)

Lansare proiect „Antreprenoriat și creativitate în țara ta” (POCU/89/3/7/107785)

Lansare proiect „Antreprenoriat și creativitate în țara ta” (POCU/89/3/7/107785)

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, în calitate de lider, împreună cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Galați (Partener 1) și S.C. Romanian Soft Company S.R.L. (Partener 2) anunță lansarea proiectului „Antreprenoriat și creativitate în țara ta”.

COMUNICAT DE PRESA 0 comentarii

Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Proiectul face parte din Componenta 1- Diaspora Start-Up, Axa Prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.7 - Creșterea Ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Valoarea finanțării nerambursabile este de 10.271.366,81 lei, iar durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, în perioada: 15.12.2017-14.12.2020.

Conferința de lansare a proiectului va avea loc vineri, 12 ianuarie 2018, la ora 11:00, în Galați, pe Strada Domnească, nr. 111, corp M, sala AS 011.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană a Regiunii Sud Est. Pe termen lung proiectul generează dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la formare profesională de calitate și stimularea ocupării. Prin implementarea proiectului persoanele aparținând grupului țintă vor beneficia de servicii de formare profesională de calitate și sprijin în vederea inițierii unei întreprinderi pe domeniile de interes prin implementarea unor măsuri specifice de promovare a creării de afaceri și de activități pe cont propriu.

Rezultatele care vor contribui la creșterea impactului sunt:

300 de persoane din grupul țintă (șomeri, persoane inactive, persoane angajate), vor crea premisele pentru dezvoltarea de noi afaceri, atât în cadrul proiectului, cât și ulterior, bazate pe cunoștințele dobândite.

72 noi locuri de muncă create în mediul privat din sectorul nonagricol, vor genera prin sustenabilitatea lor un efect pozitiv în rândul familiilor angajaților dar și comunităților din care aceștia provin.

36 de noi firme vor fi create și finanțate în cadrul proiectului prin acordarea de micro-granturi în valoare de maximum 40.000 euro/afacere; acestea vor putea fi susținute ulterior prin fonduri disponibile la nivel național și/sau internațional pentru dezvoltarea afacerii.

Informații suplimentare se pot obține de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Persoană de contact: Marius BODOR, Expert Grup Țintă

Telefon: 0746.070.322, email: [email protected]

Comentarii

loading...