Anunț privind modificarea Declarației Politicii de Investiții Metropolitan Life SAFPAP

Anunț privind modificarea Declarației Politicii de Investiții Metropolitan Life SAFPAP

METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A.

Rl online 0 comentarii

METROPOLITAN LIFE SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT S.A. (“Administratorul”) cu sediul social în Bucureşti, Europe House, Bdul Lascăr Catargiu, nr. 47-53, etaj 4, unitatea 4B, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/13196/09.07.2007, având cod unic de înregistrare fiscal nr. 22080817 şi numărul de registru SAP-RO-22093254, având ca depozitar al Fondului de Pensii Administrat privat METROPOLITAN LIFE(„Fondul”) pe Raiffeisen Bank S.A., anunţă participanţii la Fond că a modificat Declarația privind Politica de Investiții pentru Fondul de Pensii Administrat Privat METROPOLITAN LIFE (“Declarația”). Modificările Declarației au fost autorizate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 482/02.04.2021.

Citește totul despre:

#pensii #fonduri de pensii

Comentarii

loading...