Bursa de Valori București

Bursa de Valori București

MOMENT ISTORIC România piață emergentă, mesajul ASF

Piața de capital din România este inclusă în indicii furnizorului global de indici FTSE Russell pentru Piețele Emergente începând din azi 21 septembrie 2020

Adriana Constantinescu 0 comentarii


"În urma revizuirii anuale FTSE Equity Country Classification din septembrie 2019, Romania va fi reclasificată de la statutul de Piaţă de Frontieră la statutul de Piaţă Emergentă Secundară începând cu septembrie 2020. Cu toate acestea, companiile româneşti vor fi incluse în seria de indici FTSE Global Equity Index Series (GEIS) dacă minimum două companii îndeplinesc criteriile de eligibilitate FTSE Global All Cap pe baza datelor de tranzacţionare de la 30 iunie 2020".

ASF, a transmis astăzi mai multe mesaje de felicitare BVB, detaliind modificările ce vin împreună cu acest pas înainte al pieței economice, din România:

,,Mă alătur mesajului președintelui Autorității de Supraveghere Financiară, domnul Nicu Marcu, de felicitare a Bursei de Valori București pentru atingerea cu succes a obiectivului de încadrare a pieței de capital din România în categoria piețelor emergente.” - Vicepreședintele ASF, Gabriel Grădinescu

ASF a susținut acest demers încă din anul 2014 în cadrul proiectului strategic intitulat STEAM (Set of actions Towards Establishing and Acknowledgement of the emergent Market status).
Obiectivul proiectului a fost de facilitare a reclasificării pieței de capital din România de către furnizorii globali de indici financiari de la categoria Piață de Frontieră (Frontier Market) la Piață Emergentă (Emerging Market).

,,Cu acest prilej, marcăm practic de astăzi intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare a Bursei de Valori București, în sensul parcursului de la statutul de piață emergentă către cel de piață dezvoltată. ”

În cadrul acestui proiect strategic al Autorității a fost revizuită legislația primară și secundară din piața de capital, prin:


- emiterea Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, care oferă în prezent un cadru legal mai suplu de funcționare pentru emitenții cotați la bursă;
-emiterea Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, ce a armonizat status quo-ul local cu directiva europeană MiFID 2;
- actualizarea legislației în materie de fonduri de investiții, cu referire la emiterea Legii nr. 243/2019 privind FIA și a Legii nr. 29/2017 privind OPCVM (fondurile deschise de investiții);
-emiterea reglementărilor secundare subsecvente elaborate de Autoritate în aplicarea acestor legi.


,,O altă dimensiune de contribuție a Autorității de Supraveghere Financiară la atingerea acestui statut de piață emergentă a fost legată de dezvoltarea pieței de retail, dezvoltarea pieței de obligațiuni (corporative și titluri de stat, în cooperare cu Ministerul Finanțelor Publice) și a educației financiare în cadrul întregii piețe.
Totodată, aș dori să menționez și implicarea Autorității în consolidarea și modernizarea infrastructurii pieței de capital, respectiv pentru înființarea Contrapărții Centrale. ” - se arată în comunicatul ASF.
 
 
 
*********
Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară
Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.

Comentarii

loading...