IMPLEMENTARE PROIECT

IMPLEMENTARE PROIECT

Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău

Florin Budescu 0 comentarii

DATA: 13 decembrie 2019

În data de 26.07.2019 Județul Bacău și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional regional 2014-

2020 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Organismul Intermediar POR - Agenția pentru Dezvoltare

Regională Nord- Est  au  semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr.  4663 pentru implementarea proiectului

„Dotarea infrastructurii Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău”,

Cod Smis 124510.

Proiectul se derulează în perioada 26 iulie 2019 – 31 iulie 2020 și este finanțat din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Bugetul total al proiectului este de 8,940,557.67 lei, din care finanțare nerambursabilă este de 8.714.764,98 lei

iar contribuția Județului Bacău este de 225.792,69 lei.

Prin acest proiect, Județul Bacău, își propune creșterea nivelului de accesibilitate a ofertei de servicii de asistență

medicală a Ambulatoriului de Specialitate Adulți și Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, în vederea eficientizării sistemului de sănătate și a reducerii inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației județ ului Bacău prin dotarea Ambulatoriului de Specialitate Adulți si Copii din cadrul Spitalului Județean de Urgenta Bacau cu un număr de 1574 echipamente și dotări.

Informații suplimentare privitoare la implementarea proiectului: Silviu Botez - manager proiect, e-mail [email protected].

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați

www.fonduri-ue.rowww.inforegio.ro și facebook.com/inforegio.ro.

Comentarii

loading...