Inquam Photos, Octav Ganea

Inquam Photos, Octav Ganea

Mii de elevi se întorc în țară. Copiii din România se adaptează greu la școala din afară

Cei mai mulți copii din România, care părăsesc sitemul de educație autohton, continuându-și studiile în străinătate, se întorc în țară, după doar câțiva ani.

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

Întrebări esențiale

 Ce se întâmplă cu elevii români care învață în afara țării?

În fiecare an, mii de elevi se întorc, din străinătate, în sistemul școlar din România.

Aceștia solicită inspectoratelor școlare evaluarea studiilor efectuate în afara țării.

În foarte multe cazuri, este vorba de insuccesul elevilor români de a se adapta la sistemul de învățământ al unei alte țări.

Care este diferența dintre școala românească și învățământul din afară?

În multe situații, profesorii au constatat că elevii care vin din străinătate au un nivel al cunoștințelor mai redus, față de copiii care învață în România, la acelaș nivel de studiu.

Elevi care au venit din străinătate au fost înmatriculați, în România, la un nivel de studiu inferior celui absolvit în afară, din cauza cunoștințelor insuficiente.

În ultimii ani, mii de elevi veniți din străinătate solicită inspectoratelor școlare din România echivalarea studiilor, în vederea înmatriculării în sistemul de învățământ din țară.

Cele mai multe cazuri sunt cele ale elevilor care și-au început studiile în România și se reîntorc în sistemul nostru educațional.

Potrivit datelor centralizate ale Ministerului Educației și Cercetării (MEC), obținute de cotidianul național “România liberă”, în anul calendaristic 2019, 10.081 de elevi, veniți din afara țării, au solicitat echivalarea studiilor în România.

Dintre aceștia, 5.601 de elevi au solicitat echivalarea studiilor, în vederea înmatriculării în învățământul primar (de la clasa pregătitoare la clasa a IV-a).

Inspectoratele școlare unde au fost înregistrate cele mai multe cereri de echivalare a studiilor din afara țării sunt, conform datelor MEC, din municipiul București și din județele Bacău, Suceava, Timiș și Ilfov.

Majoritatea este reprezentată de elevi care și-au început studiile în România, au plecat și au fost înmatriculați la unități de învățământ din afara țării, iar, acum, vor să fie reînscriși în sistemul educațional românesc.

 

Cifrele inspectoratelor

În Capitală, în anul 2019, au revenit în țară 719 elevi, care au solicitat echivalarea studiilor efectuate în străinătate, potrivit unui răspuns oficial al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), adresat “România liberă”.

Tot ISMB mai precizează că, în anul 2018, 645 de elevi reveniți în București au solicitat echivalarea studiilor din străinătate.

În județul Timiș, unul dintre cele cu număr ridicat al elevilor care se întorc din străinătate, conform informațiilor obținute de “România liberă” de la inspectoratul școlar, de la începutul acestui an au fost înregistrate 44 de cereri de echivalare a studiilor efectuate în străinătate.

Numărul de solicitări a fost aproximativ acelaș, înregistrat, în ultimii ani, în acest județ.

În județul Cluj, în primul semestru al anului școlar 2019 – 2020, au fost înregistrate 82 de cereri de echivalare a studiilor, 23 fiind trimise la București pentru rezolvare, dintre care, 12 au reprezentat solicitări pentru examenul de bacalaureat.

Aproximativ acelaș număr de solicitări de echivalare a fost înregistrat, în județul Cluj, și în anul școlar precedent.

În județul Iași, în anul 2018, au revenit în țară 374 de elevi, în 2019, 421, iar, până acum, în 2020, 56.

Ministerul Educației și Cercetării nu are însă date legate de numărul elevilor plecați în străinătate.

Printre cadrele didactice, întoarcerea elevilor români, din străinătate, în sistemul nostru școlar, de cele mai multe ori, din cauza imposibilității de adaptare la învățământul din afară, este unul frecvent întâlnit, deja de ani buni.

 

Evaluarea copiilor

Toți copii, care vin din străinătate și care au urmat acolo o instituție de învățământ, sunt evaluați, cel puțin teoretic, din punct de vedre al competențelor, de o comisie a inspectoratului școlar al fiecărui județ.

În funcție de această evaluare, copiii sunt școlarizați în același nivel de învățământ cu cel absolvit în țara în care au fost școlarizați sau sunt înscriși la un nivel inferior, dacă se constată că nu au competențele necesare unui anumit nivel de învățământ.

“Sunt și copii care vin cu un nivel al competențelor specifice învățământului românesc, bun sau mulțumitor. Acest fapt se datorează, după spusele părinților, eforturilor pe care părinții le fac, în particular, în familie, pentru ca acești copii să aibă un nivel mai ridicat al cunoștințelor, fiind conștienți că , acolo unde se află, copiii lor nu primesc cunoștințele, informațiile pe care le-ar primi în România. Mulți părinți, atunci când revin în România, înainte de a înscrie copilul la școală, pentru anul școlar care urmează, optează pentru pregătirea suplimentară a copilului, adică pentru meditații. Au fost cazuri când copii, care au absolvit, de exemplu, clasa a II-a, într-o țară din străinătate, au fost înscriși, în România, la clasa pregătitoare, datorită faptului că acei copii nu aveau competențele și cunoștințele necesare. Copiii, care vin în România, se integrează ușor în colectivele de elevi, sunt primiți călduros de către colegi și de către profesori”, ne-a explicat un profesor pentru învățământul primar (învățător), care a avut la clasă elevi reveniți în țară, după ce au studiat o perioadă în afară.

În ultimii ani, elevii români au obținut rezultate modeste la testele internaționale PISA.

Peste 40% dintre elevii români care au participat la aceste evaluări au fost declarați analfabeți funcționali.

Comentarii

loading...