Constantin Sava, primarul Urziceniului, extrem de relaxat când vine vorba de informațiile cu caracter personal...

Constantin Sava, primarul Urziceniului, extrem de relaxat când vine vorba de informațiile cu caracter personal...

Primăria municipiului Urziceni a publicat lista cu persoanele izolate din cauza coronavirusului!

Panica generalizată, povocată de coronavirus, a infestat și Primăria municipiului Urziceni, instituție care, într-un dispreț total față de lege, a publicat în această săptămână, pe contul său de facebook, lista persoanelor izolate preventiv din cauza COVID – 19.

Eugen Cișmașu 0 comentarii

”În atenția locuitorilor! De astăzi intră în carantină preventivă următoarele persoane: …… Valentina, …… Mario Andrei, …… Eduard Liviu, …… Adriana. Toate persoanele locuiesc în Urziceni la strada …….. nr. 1 și au venit din regiunea Lombardia, Italia. Dorim să menționăm că persoanele în cauză ne-au asigurat că vor respecta carantina și vor fi supravegheate constant de poliția locală și de personal medical. Vor primi alimente, apă și tot necesarul acasă” este postarea inconștientă a administrației municipale din Urziceni, pe care noi am redat-o cenzurând numele de familie și adresa celor afectați.

Fapta administrației din Urziceni încalcă flagrant dispoziției legale în materia protecției datelor personale, mai precis celebrul deja Regulament GDPR, devenit lege în România începând cu 25 mai 2018.

Conform GDPR, toate operațiunile asupra datelor persoanelor trebuie să fie legale, adică să se bazeze pe cel puțin unul dintre temeiurile următoare: Consimțământul – persoana și-a dat în mod valabil consimțământul; Contractul – există un contract sau urmează să se încheie un contract; Obligația legală – există o obligație legală; Interesul vital – protejezi viața sau sănătatea persoanei; Interesul public; Interesul tău legitim – atâta timp cât nu intră în conflict cu interesul persoanei fizice;

Sesizată marți dimineață, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a confirmat faptul că postarea Primăriei Urziceni este fără precedent în România și contravine normativelor ce reglementează protecția datelor cu caracter personal.

Ce nu știu ”specialiștii” în comunicare ai Primăriei din Urziceni

Cele mai multe date cu caracter personal deținute de administrațiile publice sunt prelucrate în mod obișnuit în temeiul unei obligații legale sau în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea unor atribuții de interes public sau în exercitarea autorității publice cu care este învestită organismul.

În mod normal, atunci când prelucrează date cu caracter personal, o administrație publică trebuie să respecte principii-cheie precum: o prelucrare echitabilă și legală; limitarea scopului; reducerea la minimum a datelor și păstrarea datelor.

Înainte de a prelucra date cu caracter personal, persoanele fizice trebuie informate cu privire la prelucrare, cum ar fi scopurile acesteia, tipurile de date colectate, destinatarii și drepturile care le revin în ceea ce privește protecția datelor.

O administrație publică trebuie să numească un responsabil cu protecția datelor și, de asemenea, trebuie să se asigure că a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a securiza datele cu caracter personal. Dacă se externalizează unele părți ale prelucrării către o organizație externă (o așa-numită „persoană împuternicită de operator”), cum ar fi administratorii paginilor de facebook, dacă aceștia nu sunt angajați ai administrației, trebuie să existe un contract sau un alt act juridic care să garanteze faptul că persoana împuternicită de operator oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate care întrunesc standardele GDPR.

În cazurile în care datele cu caracter personal deținute sunt dezvăluite în mod accidental sau ilegal către destinatari neautorizați sau sunt indisponibile temporar ori suferă modificări, autoritatea de protecție a datelor (APD) trebuie înștiințată cu privire la încălcare fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 72 de ore de la momentul la care s-a luat cunoștință de încălcare.

Până la închiderea ediției, Primăria municipiului Urziceni eliminase de pe contul de Facebook postarea ilegală, fără a-și cere în vreun scuze față de cetățenii prejuduciați după ce facsimilul cu numele și adresele lor a făcut ocolul rețelelor de socializare.

Comentarii

loading...