Ultima zi de înscriere pentru funcția de șef la DIICOT

Ultima zi de înscriere pentru funcția de șef la DIICOT

Luni este ultima zi în care procurorii pot depune cereri de înscriere la selecţia organizată de Ministerul Justiţiei pentru funcţia de procuror şef al DIICOT.

Iulian Budușan 0 comentarii

Rezultatul va fi anunţat în 14 mai, în condiţiile în care mandatul lui Daniel Horodniceanu se încheie pe 19 mai.

„Lista procurorilor care îndeplinesc condiţiile legale de participare la selecţie şi programarea interviurilor se vor afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se vor publica pe pagina de internet a acestuia, la data de 8.05.2018. Procurorii participanţi la selecţie vor susţine, în perioada 9.05.2018- 11.05.2018, un interviu cu ministrul Justiţiei, care constă în:

a) susţinerea proiectului managerial privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie, sub următoarele aspecte: prezentarea sintetică a unităţii/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie; identificarea unor eventuale disfuncţii şi vulnerabilităţi în activitatea unităţii/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie, precum şi a soluţiilor propuse pentru prevenirea şi înlăturarea acestora; propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii manageriale a unităţii/structurii pentru a cărei conducere participă la selecţie; compatibilitatea proiectului privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere, întocmit de procurorul participant la selecţie, cu rolul şi funcţiile Ministerului Public;

 

b) verificarea aptitudinilor manageriale şi de comunicare, vizând, în esenţă, capacitatea de organizare, asumarea responsabilităţilor, rapiditatea în luarea deciziilor, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa în modernizarea managementului unităţii/structurii, capacitatea de adaptare rapidă, capacitatea de relaţionare şi comunicare, capacitatea şi disponibilitatea de a lucra în echipă şi de a colabora cu colegii;

c) prezentarea viziunii asupra modului în care înţelege să organizeze instituţia în vederea îndeplinirii atribuţiilor constituţionale de promovare a intereselor generale ale societăţii şi apărării ordinii de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;

d) prezentarea viziunii cu privire la atribuţiile funcţiei pentru care participă la selecţie în ceea ce priveşte coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii în general şi a unor fenomene specifice: criminalitate organizată, corupţie, evaziune fiscală etc.;

e) verificarea cunoştinţelor specifice funcţiei pentru care participă la selecţie;

f) verificarea aspectelor legate de motivaţia, conduita, integritatea şi deontologia profesională, precum şi alte împrejurări rezultate din analiza înscrisurilor depuse de procurorul participant la selecţie”, este menţionat în anunţul publicat de Ministerul Justiţiei.

Ministrul va fi sprijinit, la interviu, de secretarii de stat din instituţie.

Rezultatele selecţiei se vor afişa la sediul Ministerului Justiţiei şi se vor publica pe pagina Internet a acestuia, la data de 14.05.2018.

Propunerea/Propunerile ministrului justiţiei va fi/vor fi înaintate Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru procurori, în vederea obţinerii avizului acestei instituţii.

Ulterior obţinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justiţiei înaintează propunerea Preşedintelui României, în vederea numirii în funcţia de conducere.

Calendarul aprobat va putea suferi modificări în funcţie de numărul procurorilor înscrişi, mai arată anunţul.

Procurorii care doresc să se înscrie pentru ocuparea acestei funcţii pot depune cererea la Direcţia resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei, iar dosarul lor trebuie să conţină mai multe documente, printre care dovada îndeplinirii condiţiilor de vechime; un proiect managerial privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care participă la selecţie; un curriculum vitae al procurorului; minim 10 lucrări întocmite de procuror în compartimentele în care şi-a desfăşurat activitatea, în ultimii 5 ani; ultimul raport de evaluare a activităţii profesionale a procurorului participant la selecţie şi orice alte înscrisuri relevante.

Anunţul este lansat în contextul în care mandatul actualului procuror-şef al DIICOT, Daniel Horordniceanu, se încheie pe 19 mai. În luna martie, Horodniceanu a cerut Secţiei pentru procurori a CSM aprobarea pentru a reveni la Serviciul teritorial Iaşi pe o funcţie de execuţie, solicitarea fiind aprobată.

Comentarii

loading...