13.5 C
București
sâmbătă, 25 septembrie 2021

Ai cont bancar? ANAF știe tot ce deții

Mai precis, toate instituțiile care au conturi pentru persoane fizice și juridice trebuie să trimită către ANAF datele financiare. Măsura este prevăzută de o ordonanță adoptată anul trecut și care se referă la lupta împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.

Datele despre finanțele românilor ar trebui incluse în Registrul Fiscal Electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți, operaționalizat de ANAF. Registrul ar fi trebuit pus în funcțiune din data de 4 ianuarie, însă instituția anunța în decembrie amânarea cu o săptămână.

Elementele de noutate introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020, după cum a precizat ANAF pentru România liberă, sunt:

– instituțiile raportoare sunt obligate să comunice inclusiv datele de identificare ale beneficiarului real al titularului de cont-client;

– instituirea obligației de raportare și pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată.

ANAF avea acces la conturile bancare și anterior transpunerii Directivei europene mai sus menționate, așa cum prevedea Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Totuși, în aceste cazuri, ANAF trebuia să solicite aceste informații și nu avea o baza de date cum este Registrul nou creat.

 

Ce informații se regăsesc în Registru 

Potrivit OUG, Registrul permite identificarea, în timp util, a tuturor persoanelor fizice sau juridice care dețin sau controlează conturi de plăți și conturi bancare identificate prin IBAN sau casete de valori deținute la o instituție de credit de pe teritoriul României.

Astfel, ANAF va ști:

a)    pentru titularul de cont-client, persoanele care dețin dreptul de semnătură pentru conturile deschise și orice persoană care pretinde că acționează în numele clientului: numele, însoțit de celelalte date de identificare sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților, după caz;

b)    pentru beneficiarul real al titularului de cont-client: numele, însoțit de celelalte date de identificare sau de numărul unic de înregistrare în cazul nerezidenților, după caz;

c)     pentru contul bancar sau de plăți: numărul IBAN și data deschiderii și închiderii contului;

d)    pentru casetele de valori: numele concesionarului, însoțit de celelalte date de identificare prevăzute sau de numărul unic de identificare în cazul nerezidenților, după caz, și durata perioadei de concesionare.

Mai mult decât atât, instituţiile de credit şi instituţiile financiare nu vor furniza conturi anonime, carnete de economii anonime sau casete de valori anonime şi nici servicii de acceptare la plată a cardurilor preplătite anonime.

 

Președinta ANAF, Mirela Călugăreanu, este responsabila pentru operaționalizarea Registrului Fiscal Electronic. Foto: INQUAM

Băncile au obligația să transmită date

Instituțiile de plata și instituțiile emitente de moneda electronică au fost puse în situația de fi obligate să transmită organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau a altor entități fără personalitate juridică care au deschise conturi la dată intrării în vigoare a prezenței ordonanțe de urgență, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a OUG 111/2020. Nerespectarea acestor prevederi poate duce la sancționarea instituțiilor de către BNR.  

„Noul articol introdus în Codul de procedură fiscală (art. 61^1) vizează extinderea sferei de aplicare a acestuia astfel încât, pe lângă instituțiile de credit, sunt obligate să transmită o serie de date și informații și instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată. Această modificare este justificată de necesitatea adoptării unor măsuri legislative pentru a combate riscurile legate de anonimatul tranzacțiilor cu monede electronice, prin includerea furnizorilor implicați în servicii de schimb între monedele electronice și monedele fiduciare în categoria entităților raportoare, instituind obligații în sarcina acestora care să conducă la identificarea activităților suspecte.

 

Comisia Europeană va deține statisticile 

Informațiile din Registru sunt direct accesibile, fără întârziere și fără a fi filtrate Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, potrivit OUG.

În cazul în care se constată suspiciuni de finanțare a terorismului, Oficiul are obligația de a sesiza SRI, iar în cazul în care se constată suspiuni de spălare a banilor – se informează organele de urmărire penală. Dacă nu există suspiuni, informațiile se stochează timp de 10 ani. Obligația pătrării datelor despre clienți este prevăzută și pentru instituțiile de credit, de plată sau emitente de monedă electronică.

Mai mult decât atât, Comisia Europeană va avea acces la statisticile întocmite de de Oficiu, într-un raport anual. Astfel, va fi întocmit un planului de acţiune stabilit prin evaluarea naţională a riscurilor. Autoritatea română poate furniza informaţii suplimentare relevante altor state membre care efectuează evaluarea riscului, dacă este cazul. Un rezumat al evaluării riscului şi actualizări ale acesteia, care nu conţin informaţii clasificate, sunt puse la dispoziţia publicului, prin postarea pe site-ul Oficiului. 

 

„Scopul creării acestui Registru contribuie la combaterea utilizării abuzive a entităților corporative și a altor entități juridice și a construcțiilor juridice în scopul spălării banilor sau al finanțării terorismului prin acordarea de sprijin la investigații”.
ANAF pentru România liberă

 

Esențial 

Baza de date

Registrul Fiscal Electronic pentru conturi bancare și conturi de plăți devine operațional.

Date colectate

ANAF va ști titularul contului, beneficiarul real, numărul IBAN, data deschiderii sau închiderii contului.

Casete de valori

ANAF va ști numele și datele concesionarului sau numărul unic de identificare în cazul nerezidenților, și durata perioadei de concesionare.

Argument

Potrivit Comisie Europene, crearea unei piețe integrate a plăților electronice în euro este necesară pentru buna funcționare a pieței interne.

Acces

Comisia Europeană va avea acces la datele obținute în România, printr-un raport anual.

Ultima oră
Pe aceeași temă