Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

ANI - încă 6 aleși incompatibili

ANI - încă 6 aleși incompatibili

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 6 aleşi locali.

Iulian Budușan 0 comentarii

1. APOSTU DUMITRU TĂNASE, Viceprimar al comunei Stăneşti, Judeţul Gorj
INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 23 iunie 2016 deţine şi exercită simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de persoană fizică autorizată - Apostu-Dumitru Tănase Persoană Fizică Autorizată. De asemenea, în perioada 23 iunie - 08 noiembrie 2016, simultan cu funcţia de viceprimar a deţinut şi funcţiile de administrator şi curator special al S.C. Miobety Com S.R.L.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

2. RUJAN LALESCU MEILĂ, fost Viceprimar al comunei Cornea, Judeţul Caraş-Severin
INCOMPATIBILITATE

În perioada 06 iulie 2012 - 21 noiembrie 2015 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică 'Lalescu Rujan Meilă Persoană Fizică Autorizată', încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) şi ale art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

3. ILIE MIHĂIŢĂ ALIN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Ştiubieni, Judeţul Botoşani
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local (2012 - 2016) a votat Hotărârea privind aprobarea organizării, administrării şi exploatării păşunilor aflate în domeniul public al comunei Ştiubieni, având un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului local, prin semnarea ulterioară a Contractului de închiriere pentru suprafeţe de pajişti aflate în domeniul public al comunei, încheiat între Comuna Ştiubieni şi Ilie Mihăiţă Alin Întreprindere Individuală.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 71 din Legea nr. 161/2003, ale art. 75 şi 77 din Legea nr. 393/2004 şi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001.

4. BENCHEA IOAN, Consilier Local în cadrul Consiliul Local al comunei Oţeleni, Judeţul Iaşi
INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatelor de consilier local (2012 - 2016 şi 2016 - 2020), Benchea Ion Întreprindere Individuală, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate deţine calitatea de titular întreprindere individuală, a încheiat cu Primăria comunei Oţeleni un contract de prestări servicii în valoare totală de 28.451,25 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90 şi art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

5. CIOBANU OCTAVIAN ANDREI, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, Judeţul Cluj
INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 22 iunie 2016 deţine simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

6. MATIŞ TRAIAN, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Rîşca, Judeţul Cluj
INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 august 2016 - 30 mai 2017 a deţinut simultan cu funcţia de consilier local şi pe cea de consilier al primarului, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîşca, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. APOSTU DUMITRU TĂNASE, RUJAN LALESCU MEILĂ şi MATIŞ TRAIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

* art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative';

* art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public';

* art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: (...) d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice; (...) g) calitatea de comerciant persoană fizică autorizată (...)';

* art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii şi calităţi: (...) c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv';


* art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia '(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local';

* art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie';

* art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia 'Încălcarea dispoziţiilor art. 90 atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor';

* art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia 'Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la la gradul al doilea inclusiv (...)';

* art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia '(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii; (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă';

* art. 46 din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia 'Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local (...)'.

'Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (...) încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective (...)'.

'Persoana (...) faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică (...) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului'.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Comentarii

loading...