Violeta Alexandru este inițiatoarea proiectului, alături de alți deputați liberali. Foto: INQUAM

Violeta Alexandru este inițiatoarea proiectului, alături de alți deputați liberali. Foto: INQUAM

Proiect pentru incluziunea în muncă: Salariul și venitul minim garantat vor putea fi cumulate

Un proiect semnat de mai mulți parlamentari liberali dă persoanelor care doresc să muncească permisiunea să cumuleze, pentru o perioadă de până la trei luni, salariul cu venitul minim garantat sau cu venitul minim de incluziune.

Ioana Oancea 0 comentarii

Inițiativa vine să stimuleze încadrarea în muncă a persoanelor aflate în grad mare de sărăcie sau excluziune socială, permițându-le să primească ajutoare sociale pentru o perioadă de până la trei luni, după includerea în muncă. În acest moment, beneficiarii venitului minim garantat erau obligați să renunțe la acesta dacă erau încadrați în muncă, cu excepția zilierilor, care pot și acum să cumuleze VMG și veniturile din activități sezoniere. 

Proiectul a fost inițiat de fostul ministru al muncii, Violeta Alexandru, și susținut de mai mulți deputați PNL. „De la 1 ianuarie 2022, pentru stimularea unei vieți active și a participării pe piata muncii, în situația în care un membru ai familiei realizează venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau a altei forme legale de angajare, sau desfășoară activități independente ori agricole, înregistrând venituri până la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în piață, beneficiază de ajutorul social, pentru o perioadă de 3 luni de la semnarea contractului, o singura dată pe an”, potrivit proiectului.

Potrivit proiectului, cererea de acordare a ajutorului social și declarația pe propria răspundere se înregistrează electronic sau se depun pe suport de hârtie la primăria localității în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința titularul. 


Ancheta socială


O altă noutate pe care o aduce inițiativa este și includerea între criteriile de luat în considerare în cadrul anchetei sociale a informațiilor cu privire le dificultățile de integrare pe piața muncii a persoanelor apte de muncă. Până în acest moment, anchetele se făceau de către primării și vizau veniturile și componența familiei solicitante.

Pe de altă parte, integrarea pe piața muncii a persoanelor beneficiare de ajutor social, apte de muncă, va constitui indicator de evaluare a performantelor anuale la nivelul personalului din instituții de stat de profil, potrivit inițiatorilor.Venit minim de incluziune

Muncitorii care reușesc să realizeze venituri până la nivelul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată, beneficiază de ajutorul de incluziune, pentru o perioadă de 3 luni de la semnarea contractului, o singura data pe an.  

De asemenea, agențiile teritoriale pentru asistența socială vor înregistra în Sistemul National Informatic pentru Asistenta Socială persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, inclusiv cele care au plecat cu contract de muncă în străinătate, au refuzat un loc de muncă oferit sau participarea la un program de formare profesională.

Evidența beneficiarilor de ajutor social, apți de muncă, va fi publicată, cu respectarea prevederilor legale privind protejarea datelor cu caracter personal, atât în pagina de internet a unităților administrativ teritoriale cât și pe pagina de internet a agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă și va conține informații privind profilul de angajare al fiecărei persoane.


„Beneficiarii de ajutor social, apți de muncă, trebuie să muncească, să devină independenți de ajutorul de la stat, să își poată întreține familia”. EXPUNEREA DE MOTIVE A PROIECTULUI

 

TEHNIC VORBIND

Numărul beneficiarilor

Din datele Agentiei Nationale pentru Plati si Inspecție Socială, în anul 2020, aproximativ 170.000 familii erau beneficiare de ajutor social.

Rolul AJOFM

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă va juca un rol mai important în procesul de angajare și menținere a locurilor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social și va putea consilia persoanele chiar și după angajare pentru o perioadă de 3 luni începând cu prima zi de muncă.

Sistemul Informatic

Sistemul Național Informatic pentru Asistența Socială va ține evidența persoanelor aflate în situația de a primi ajutoare sociale și informațiile relevante despre acestea. 

Comentarii

loading...