Casa de Asigurări de Sănătate va suporta găurile din bugetele spitalelor, după majorările salariale

Casa de Asigurări de Sănătate va suporta găurile din bugetele spitalelor, după majorările salariale

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au anunțat că finanțarea influențelor financiare determinate de creșterile salariale care se acordă în anul 2019 pentru personalul auxiliar din unitățile sanitare publice va fi asigurată din bugetul propriu.

Elena Marinescu 0 comentarii

Potrivit unui Ordin comun semnat de ministrul Sănătății, Sorina Pintea, și de președintele interimar al CNAS, Răzvan Vulcănescu, banii vor fi acordaţi printr-un mecanism similar celui prin care se finanțează și influențele financiare determinate de creșterile de salarii ale personalului medical din aceleași spitale. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate precizează că, la începutul anului, s-a efectuat o mărire salarială pentru personalul auxiliar, care a fost finanțată inițial din bugetele spitalelor, însă, avându-se în vedere impactul asupra bugetelor unităților sanitare publice cu paturi și asupra serviciilor medicale spitaliceşti acordate asiguraţilor, guvernul a decis, la sfârșitul lunii mai, la propunerea Ministerului Sănătății, ca pentru personalul încadrat în unităţile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unităţile administrativ-teritoriale, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influenţele financiare determinate de creşterile salariale să se asigure prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice".

„Ordinul pe care l-am semnat împreună cu doamna ministru și care a fost publicat în Monitorul Oficial transpune în practică prevederile Ordonanței de Urgență nr. 35/2019 și totodată soluționează problema sursei de finanțare a majorărilor salariale din spitalele publice într-o manieră care evită apariția unor dificultăți bugetare pentru acestea”, a declarat Vulcănescu.

Comentarii

loading...