Copiii nu au nevoie de aviz epidemiologic la începerea şcolii

Copiii nu au nevoie de aviz epidemiologic la începerea şcolii

Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti anunţă că la revenirea în colectivitate, la grădiniţă sau la şcoală, după vacanţă, nu este nevoie de aviz epidemiologic de la medicul de familie sau de la medicul şcolar.

Elena Marinescu 0 comentarii

ASSMB pecizează într-un comunicat că la înscrierea copiilor la grădiniţă sau la şcoală este nevoie de adeverinţă medicală, aviz epidemiologic şi fişa de vaccinări, toate de la medicul de familie. Conform ASSMB, aceleaşi documente sunt necesare şi în caz de transfer de la o unitate de învăţământ la alta. 
Documentele sunt solicitate potrivit Ordinului comun al Ministerului Sănătății/Ministerului Educației Naționale nr.1668/5298/2011 modificat și completat prin Ordinul 1002/2015 și sunt prezentate în anexele: http://ismb.edu.ro/documente/diverse/Ordin_comun_MECS_MS_2015_normal.pdf

Tototdată, la începutul anului şcolar, personalul medical din cabinetele şcolare va face triajul elevilor şi va solicita, punctual, acolo unde situaţia o impune, documentele necesare completării dosarelor medicale, aceste activităţi fiind efectuate în vederea asigurării condiţiilor sanitare optime pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ.

Comentarii

loading...