Cifrele îngrijorătoare ale noului an școlar

Cifrele îngrijorătoare ale noului an școlar

Noul an școlar începe astăzi, cu o mulțime de probleme nerezolvate și cu cifre îngrijorătoare, pentru care conducerea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) nu a luat măsuri.

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

Ministerul de resort a promis 250.000 de dispozitive digitale conectate la internet pentru copiii care provin din medii defavorizate, dar nu a reușit să achizișioneze nici jumătate.

În continuare, pentru elevii ce învață în aproximativ 2.000 de unități, grupul sanitar se află în curte.

Ministerul de resort a publicat cifre legate de scenariile pe care unitățile de învățământ, de la nivel național, au optat pentru unul dintre scenariile puse la dispoziție privind organizarea începutului anului școlar.

 

Situația la nivel național

În urma propunerilor înaintate de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență (CJSU/CMBSU) au emis hotărârile privind scenariul de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ, valabil pentru începutul de an școlar 2020-2021, anunță MEC, într-un comunicat transmis “România liberă”.

Astfel, se înregistrează următoarea situație conform raportării efectuate de inspectoratele școlare județene:

- 12.610 de unități de învățământ în Scenariul 1 (S1): participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sanitară;

- 4.892 de unități de învățământ în Scenariul 2 (S2). Acesta presupune participarea zilnică (față în față) a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție, respectiv revenirea parțială (prin rotație de una-două săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție;

- 238 de unități de învățământ în Scenariul 3 (S3): participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități/lecții online;

- 7 unități de învățământ au optat pentru scenarii mixte (S2+S3). Varianta s-a aprobat avându-se în vedere situațiile specifice în care aceste școli se regăsesc: o parte sunt în curs de reabilitare, iar în altele există cazuri medicale particulare la clasă, astfel încât se impune învățarea online.

Conform unei analize prezentate de MEC, în 2.728 de localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mic de 1 la 1.000 de locuitori, în 410 localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, se situează între 1 și 3 la 1.000 de locuitori, iar în 43 de localități numărul de cazuri de noi îmbolnăviri, confirmate în ultimele 14 zile, este mai mare sau egal cu 3 la 1.000 de locuitori.

Comentarii

loading...