Comisia Europeană prezintă o nouă Strategie a drepturilor fundamentale

Comisia Europeană prezintă o nouă Strategie a drepturilor fundamentale

Comisia Europeană prezintă astăzi, 2 decembrie, o nouă strategie de consolidare a aplicării Cartei drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană.

Mihai Diac 0 comentarii

Noua strategie, anunțată la data de 2 decembrie 2020, confirmă un angajament reînnoit de a se asigura aplicarea dispozițiilor Cartei drepturilor fundamentale la potențialul lor maxim.

Începând din anul 2021, Comisia Europeană va prezenta un raport anual care va analiza modul în care statele membre aplică dispozițiile Cartei în anumite domenii tematice.

Strategia se axează pe patru direcții de acțiune care stabilesc modalitățile de punere în aplicare a Cartei în următorii 10 ani.

Dispozițiile Cartei sunt obligatorii pentru statele membre atunci când acestea pun în aplicare legislația UE. Începând din 2021, Comisia va prezenta un raport anual cu privire la cartă, analizând mai amănunțit punerea acesteia în aplicare în statele membre în anumite domenii. Raportul din 2021 se va concentra asupra drepturilor fundamentale în era digitală.

Comentarii

loading...