Credit Foto: RL. Rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București oferă informații utile pentru actualii și viitorii studenți.

Credit Foto: RL. Rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București oferă informații utile pentru actualii și viitorii studenți.

EXCLUSIV. VIDEO. Sorin Cîmpeanu: Investițiile la bursă, mai puțin sigure decât cele în Educație

Președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Cîmpeanu, descrie modul în care mediul academic s-a adaptat condițiilor impuse de pandemia mondială COVID-19, într-un interviu acordat cotidianului “România liberă”.

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

 

Rectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București oferă informații utile pentru actualii și viitorii studenți.

Cum se va desfășura admiterea la USAMV din București în acest an?

Epidemia de COVID-19 a pus școlile/universitățile din toată lumea în fața unor provocări fără precedent. În România, universitățile s-au reorientat spre identificarea unor modalități de organizare și susținere a examenelor, astfel încât să nu existe riscul de infectare cu virusul SARS-COV-2. Pentru a veni în întâmpinarea tinerilor, pe parcursul sesiunii de admitere în Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV București), am decis ca, în acest an, depunerea dosarului să se poată face on-line, fără a percepe o taxă de înscriere sau de înmatriculare. Având în vedere efectele acestei crize asupra învățământului românesc, cu impact asupra tinerei generații, măsura se înscrie în cadrul unui pachet mai amplu de sprijin în valoare de peste un milion de euro, bugetat din veniturile proprii ale USAMV București. Decizia de renunțare la taxele de înscriere și de înmatriculare are un impact bugetar de peste 300.000 euro (cca. 200.000 euro aferent taxelor de înscriere și, respectiv, aproximativ 100.000 euro aferent taxelor de înmatriculare).

De asemenea, au fost achiziționate aproape 1.000 tablete, cu abonament cu acces nelimitat la internet de mare viteză inclus, în valoare de aproximativ 200.000 euro, plătit pe perioadă de 2 ani de către USAMV. Tabletele au fost donate elevilor și studenților din medii defavorizate.

Totodată, au fost achiziționate laptopuri pentru absolut toate cadrele didactice din USAMV, în valoare de aproximativ 250 mii de euro.

Pentru a veni în sprijinul studenților, USAMV a alocat aproximativ 250.000 de euro pentru acordarea unor forme de sprijin, precum burse din venituri proprii, locuri gratuite în cămine sau reduceri taxe de cămin în cazuri justificate, masa gratuită la cantina Universității.

Cum s-a desfășurat procesul de predare online în universitatea pe care o conduceți?

În întregul sistem de educație, și nu numai, traversând o perioadă extrem de dificilă, majoritatea cadrelor didactice au reușit să se adapteze la această situație atipică, dar au existat și unele reacții vehemente în care s-a invocat absența pregătirii specifice pentru predarea on-line. Din fericire, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București s-a adaptat rapid provocărilor generate de pandemia COVID-19 în ceea ce privește modul de predare, având deja structuri pregătite. În USAMV București, sistemul de Învățământ la Distanță a fost dezvoltat permanent de-a lungul a 20 de ani, fiind adaptat ultimelor tehnologii din domeniu. În luna martie 2020 a trebuit însă să implementăm rapid anumite proceduri pentru a facilita accesul tuturor studenților și profesorilor la sistemul informatic. În scurt timp, lucrurile au devenit funcționale. La fel ca și în alte universități, pe lângă platforma dezvoltată intern, profesorii au utilizat și alte platforme pentru a le fi “aproape” studenților și pentru a continua cât se poate de eficient activitatea didactică. Răspunsul studenților USAMV București a fost absolut remarcabil, aceștia reușind să se adapteze sistemului de pregătire on-line chiar mai repede decât ne-am fi putut aștepta.

Anul universitar 2020-2021 va începe tot prin cursuri online?

Cu toții sperăm ca în toamnă să nu revenim la blocajele pe care le-am întâmpinat pe parcursul semestrului al II-lea al acestui an universitar. Sperăm să revenim la “normalitate” păstrând însă și punând în valoare experiența acumulată pe parcursul crizei. Chiar dacă, într-o situație total nedorită, vom fi nevoiți să continuăm învățământul on-line,  suntem mai pregătiți decât în luna martie din perspectiva reglementărilor generale și a celor specifice fiecărei universități, din perspectiva infrastructurii, dar mai ales din perspectiva experienței acumulate de cadrele didactice și de studenți. Un nou val al pandemiei, ar constitui o nouă provocare majoră, dar sunt convins că avem acest potențial cu toții, atât cadre didactice cât și studenți.

Dar, dacă situația va impune măsuri speciale generate de apariția unui al doilea val de COVID -19, sunt sigur că toate universitățile românești sunt pregătite să facă față acestei provocări, având de această dată și un cadru general de reglementare adaptat modului de lucru on-line.

Aveți programe de studii unde examinarea nu se poate desfășura decât prin prezența fizică la instituția de învățământ?

Din dezbaterile avute cu actorii implicați în procesul educațional reiese că perpetuarea sistemului on-line de pregătire este recomandat în unele situații/domenii, este imposibilă în alte situații/domenii și este destul de complicată într-o a treia categorie de domenii. Sunt domenii în care activitățile practice impun ca studenții, masteranzii și doctoranzii să participe fizic pentru o pregătire de înaltă calitate, spre exemplu domeniul medical, educație fizică și sport, științe militare, inginerie, artele spectacolului, arte vizuale și plastice.

 La USAMV București am încercat să ne adaptăm chiar și celor mai dificile condiții și să transferăm cu titlu de excepție în on-line examene care niciodată nu au fost susținute în acest fel. Spre exemplu, în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, după cum spuneam mai sus, a fost și este întotdeauna necesară prezența fizică a studentului, dar iată că în acest an susținem preponderent on-line examenele de an, de semestru și de finalizare de studii, precum și examenul de admitere. Astfel, pentru studenții din primii și ultimii ani de studiu, s-a dezvoltat o procedură pentru a fi posibilă prezența fizică a lor la facultate, cu respectarea integral a regulilor de distanțare socială, în vederea realizării lucrărilor practice la anumite discipline care impun acest lucru.

Ca președinte al Consiliului Național al Rectorilor, cum apreciați că s-au descurcat universitățile din țara noastră în această perioadă specială? Unde au fost întâmpinate cele mai mari probleme?

Nimeni din România sau din alte țări, nu poate avea garanția că s-au luat cele mai bune hotărâri în această situație total atipică, practic fără precedent în epoca modernă. Chiar și așa, susțin că mediul universitar din România s-a adaptat într-o manieră remarcabilă în ceea ce privește predarea în sistem online, mobilizând toate resursele umane și materiale pentru a facilita un acces echitabil la educație. Una din problemele din învățământ a fost și este accesul limitat uneori la internet sau la dispozitive corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru studenții din zone defavorizate ceea ce a și creat decalaje.

De la bun început nivelele de prioritate agreate de către universitățile românești au fost, în primul rând starea de sănătate a studenților, cadrelor didactice și întregului personal din universități și în al doilea rând finalizarea anului universitar în cele mai bune condiții posibile.

Câte facultăți vor mai organiza examen de admitere scris sau probe speciale în acest an?

 În România sunt 575 de facultăți grupate în 97 de universități. Aproximativ 500 de facultăți din cele 575 vor organiza anul acesta examenul de admitere integral on-line. Celelalte 75 de facultăți vor organiza admitere fie clasic (on site) - mai ales facultățile din domeniul medical, dar și unele facultăți de drept, fie hibrid/combinat - mai ales facultățile care organizează programe de studiu în domenii vocaționale.

Ce credeți că a învățat mediul academic românesc din această experiență? Ar trebui să schimbăm ceva în modul de predare?

Un avantaj obținut pe parcursul acestei perioade critice constă în accelerarea procesului de adaptare a sistemului de învățământ superior la schimbările tehnologice, precum și la provocarile societale. Un alt avantaj major constă în consolidarea încrederii. Această “experiența” a scos în evidentă o serie de probleme cu care se confruntă sistemele de educație din aproape toată lumea, din cauza faptului că nu s-a reușit întotdeauna adaptarea corespunzătoare la schimbările din societate, dar mai ales la viteza de dezvoltare tehnologică. Deci, invățământul  superior din România, dar nu numai din țara noastră, se confruntă cu următoarele provocări:

1) asigurarea accesului universal la noile tehnologii în învățământul superior;

2) dezvoltarea unor forme mai eficiente și mai bine adaptate cererii societății și economiei, în domeniul predării, învățarii și evaluarii.

Învățarea exclusiv de la distanță ne-a reamintit că învățarea profundă nu se poate întâmpla decât atunci când suntem conectați cu studentul și concentrați în aceeași direcție. Am fost somați așadar, noi, profesorii, să rămânem într-o inedită și autentică interacțiune cu studentul, chiar dacă această interacțiune este mediată tehnologic.

Comparativ cu alte țări, universitățile din România au avut abordări diferite în această perioadă?

Fiecare sistem de învățământ își decide regulile și procedurile proprii, însă nu trebuie să uităm că situația a fost și este diferită în fiecare țară. “Bătălia” în interesul tinerilor este bătălia pentru viitorul nostru, al tuturor.

Încă de la debutul crizei toate Universitatile românești s-au implicat în sprijinul studenților după specificul și posibilitățile fiecăreia. Rezultatele au fost bune și chiar remarcabile în unele situații, sistemul românesc primind “o notă” foarte bună la nivel internațional. Afirm cu bucurie acest lucru, din perspectiva celui ce conduce o organizație academica internațională (AUF) ce reunește universitati din 118 state.

Cum ar putea mediul academic românesc să vină cu un ajutor pentru societate în combaterea pandemiei?

Efortul combinat al mediului universitar a adus către societate inovații dezvoltate intern și rapid, precum confecționarea de viziere, termoscannere, porți și substanțe dezinfectante... toate fiind realizate cu personal voluntar din cadrul universităților.  Multe universități au pus la dispoziția autorităților în momentul de maximă necesitate câteva zeci de aparate Real Time PCR pentru consolidarea capacității de testare. Dar, cea mai importantă contribuție ce poate și trebuie adusă de universități în combaterea pandemiei este cea în domeniul cercetării -  Inovării. Aici trebuie concentrate resurse!

Cum apreciați colaborarea Ministerului Educației și Cercetării cu universitățile, în această perioadă?

Ministerul Educatiei și Cercetarii a susținut universitatile prin inițierea unui cadru legal fără de care învățământul online nu ar fi fost posibil. De asemenea, Ministerul Educației și Cercetării a garantat accesul universităților la Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) pentru a facilita procesul de admitere în sistem online în instituțiile de învățământ superior. Universitățile pot verifica astfel rezultatele obținute de candidați la examenul național de bacalaureat, dar și în timpul anilor de studiu, evitând prezența fizică a candidaților și o serie de proceduri birocratice la înscrierea pentru admitere. In acest sens, pot spune că am avut susținere din partea Ministerului pentru a depăși această perioadă critică.

Ce mesaj ați avea pentru cei care vor susține Bacalaureatul în acest an?

Consiliul Național al Rectorilor a susținut public și puternic importanța examenului național de bacalaureat, chiar și în aceste condiții, pentru că nicio generație de elevi nu trebuie sacrificată. Emoțiile firești, generate de un examen important cum este cel de bacalaureat, fiind un examen definitoriu pentru personalitatea adolescenților și pentru traseul ulterior în viață al acestora sunt accentuate de restricțiile și incertitudinile generate de criza pe care o traversăm. Așadar, tuturor tinerilor care intră în “focurile” bacalaureatului, le doresc succes, concentrare și maturitate în decizia de a-și continua pregătirea într-un domeniu corespunzător aspirațiilor lor de dezvoltare profesională și personală.

Ce mesaj aveți pentru cei care doresc să urmeze cursurile USAMV București?

Ne deschidem porțile admiterii cu peste 3400 de locuri, din care 2200 de locuri la buget, disponibile în cele șapte facultăți ale USAMV București, pentru studii universitare de licență și master. Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor Animaliere, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, Facultatea de Biotehnologii și Facultatea de Management si Dezvoltare Rurală oferă 28 de programe de licență și 32 programe de master disponibile în limba română, engleză și franceză. Toate programele de studiu din oferta educațională a USAMV București aparțin unor domenii prioritare de dezvoltare a României, dând posibilitatea absolvenților de a se integra pe piața muncii în domeniul pentru care s-au pregătit (agronomie, silvicultura, biologie, horticultură, zootehnie, ingineria produselor alimentare, medicină veterinară, inginerie civila, ingineria mediului, inginerie si management, inginerie geodezică, biotehnologii, inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală). Astfel, USAMV București, cu o tradiție de aproape 170 de ani în învățământul superior agronomic, a reușit să devină un pol de excelență al învățământului și cercetării științifice în domeniul agronomic și al medicinii veterinare, punând accentul pe dezvoltarea profesională, interdisciplinaritate și internaționalizare. Nevoia de a produce într-un mod care nu agresează mediul, stimulând economia rurală și comunitățile sale crează multiple oportunități de carieră. Într-o perioadă de criză precum cum este cea pe care o traversăm, realizăm poate, o dată în plus, importanța unor profesii pe care am fost uneori tentați să le ignoram. Trăim vremuri în care investițiile la bursă sunt mai puțin sigure decât cele în Smart Agriculture și sperăm, că pentru viitorul umanității, tânăra generație înțelege importanța exploatării cu respect a Terrei.

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București pune la dispoziția studenților două campusuri extraordinare: Campusul Agronomie – Herăstrău de peste 40 ha,  și cel de Medicină Veterinară – Cotroceni, de aproape 10 ha. La USAMV București studenții au la dispoziție stațiuni didactice, de cercetare și producție, precum Stațiunea Moara Domeasca, Stațiunea viticola Pietroasele, Stațiunea pomicola Istrița. Pe langa numeroasele burse de performanta, burse de merit, burse sociale sau burse speciale, USAMV are încheiate acorduri bilaterale cu peste 200 de universitati internationale, astfel încât studenții au la dispoziție bursele de mobilitate internațională din cadrul programului ERASMUS+!. Pentru încurajarea mobilităților internaționale USAMV București a decis dublarea sumei alocate acestor mobilități, din venituri proprii. Studentii au la dispoziție în cadrul Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră, resurse concepute pentru a-și găsi vocația și traseul profesional, oferindu-se și opțiuni de angajare prin intermediul platformei interne USAMV JOBS. Situându-ne în inima Capitalei, pentru confortul studenților noștri, oferim spații moderne de cazare în cele 11 camine ale universitatii, cu acces integrat in campusul verde sau la terenurile sportive. Centrul Cultural Studențesc EX Terra Aurum este dedicat studenților pasionați de fotografie, muzică, pictură, amenajări peisagistice sau ornitologie. Clubul Sportiv Universitar  Agronomia, Școlile de vara organizate cu diverse tematici, Parcul Dendrologic, Grădină botanică, baza sportivă sau Terasa Complexului Agronomia fac parte din facilitățile oferite studenților USAMV București.

În concluzie, mesajul pe care doresc să-l adresez tinerilor care intenționează să devină studenți ai USAMV București este unul de optimism și încredere în alegerea unui program de studiu în domeniul agriculturii, al medicinei veterinare sau domenii conexe într-o țara în care agricultura reprezintă un segment atât de important al economiei dar și într-un moment în care la nivel mondial se discută din ce în ce mai mult de securitatea alimentară.

Un popor educat știe cu siguranță să aibă grijă mai bine de prosperitatea sa, de securitatea sa, dar și de sănătatea sa.

Comentarii

loading...