Interviu cu prof. univ. Răzvan Dincă. Detaliile fraudei de la Drept

Interviu cu prof. univ. Răzvan Dincă. Detaliile fraudei de la Drept

La Facultatea de Drept a Universității din București se vor susține doar examene scrise, cu excepția unor situații epidemiologice deosebite, după scandalul provocat de numeroșii studenți prinși copiind.

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

Decanul Facultății de Drept a Universității din București, Răzvan Dincă, apreciază susținerea pe care mediul academic a manifestat-o față de instituția de învățământ superior pe care o conduce, în scandalul studenților exmatriculați.

RL: Cum ați reușit să depistați studenții care au copiat?

Răzvan Dincă: Câțiva colegi ai celor în legătură cu care în final s-au făcut propuneri spre exmatriculare ne-au sesizat cu privire la faptul că la mai multe examene ale sesiunii de iarnă a anului I, care este prima sesiune din facultate, două grupuri de studenți rezolvau în mod sistematic în comun, subiectele la examenele scrise prin conversații paralele pe care le purtau pe grupurile de WhatsApp în timpul examenului, în legătură cu aceste subiecte. Sesizările au fost la scurtă vreme urmate de reproducerea respectivelor conversații în diverse formate care se coroborau, indicând neîndoielnic că acele conversații aveau loc și că conținutul lor era cel care fusese reclamat.

N-am colectat noi conversațiile, ne-au fost furnizate de către cei care ne-au sesizat și desigur că ei aveau acces la ele pentru că erau membri ai grupurilor respective, deși din câte au rezultat din conținutul conversațiilor participaseră în timpul examenelor la soluționarea comună a subiectelor.

Spuneați că au fost astfel de tentative de fraudă sau chiar fraude la mai multe examene?

La mai multe examene. Practic la șase examene pentru cei care intră în cele două grupuri. În total au fost vizate prin procedura care s-a finalizat cu exmatricularea, un total de zece proceduri de examinare.

În acest moment acești studenți sunt exmatriculați?

Pe baza acestor dovezi noi am declanșat o investigație. Ea între timp s-a coroborat și cu declarațiile studenților participanți la conversație. Cei mai mulți dintre ei au recunoscut existența conversațiilor și conținutul lor.

Consiliul i-a audiat într-o ședință lungă de nouă ore, a fost examinată situația fiecăruia, am votat în legătură cu fiecare, în final pentru 45 de studenți s-a formulat propunerea de exmatriculare pe care rectorul Universității din București a validat-o. Au fost redactate deciziile de exmatriculare și sunt în curs de comunicare.

Facultatea pierde bani o dată cu eliminarea acestor studenți. V-a fost greu să luați această decizie?

Decizia este foarte grea, dar nu din punctul de vedere al banilor pe care îi pierde facultatea. Desigur, aveți dreptate. Facultatea pierde niște bani, întrucât acești studenți fie urmează cursurile subvenționate la bugetul de stat, fie urmează cursurile finanțate prin taxele plătite chiar de ei. Dar  nu din punctul acesta de vedere a fost decizia dificilă, pentru că scopul nostru principal nu este să facem bani și desigur ne dorim să funcționăm în condiții de echilibru bugetar, dar echilibrul trebuie să se realizeze în funcție de onestitate și calitate în domeniul educației, iar nu invers: calitatea în domeniul educativ dată de considerente de finanțare. A fost dificilă pentru că ne dăm seama că este o decizie destul de severă pentru viața acestor studenți. E vorba cum spuneați și dumneavoastră, de un număr mare de persoane afectate. O afectare importantă! Vor trebui să-și reia începutul de carieră, fie la o altă universitate, fie chiar la noi peste un termen de trei ani de la luarea acestei decizii de exmatriculare. Conform regulamentului, se pot înscrie la examenul de admitere al Facultății de Drept în cazul în care au fost exmatriculați pentru fraudă, nu mai devreme de trei ani de la decizia de exmatriculare. Trebuie să-și reia cariera pe o altă bază.

Ceea ce a fost însă important pentru noi a fost să respectăm totuși fundamentele etice ale dreptului și ale justiției, având în vedere că misiunea noastră este să îi formăm pe viitorii făuritori ai justiției, pe cei care vor face dreptate în societate. Ori nu poți porni la drumul pe parcursul căruia să faci dreptate în societate printr-o nedreptate, participând tu însuți la o nedreptate, dorind să-ți obții recunoașterea meritului academic nu prin rezultatele învățării, ci încălcând principiul dreptății.

Recent ați mai avut astfel de probleme care s-au soldat cu exmatriculare?

Constatăm că din păcate, învățământul online stimuleză facilitatea tehnică a comunicării paralele, tipul acesta de raportare la regula caracterului autonom și individual al răspunsurilor la examen, care este o regulă esențială pentru relevanța evaluării și pentru ca evaluarea să fie obiectivă și chiar să măsoare rezultatele învățării. Pentru că și în vară, am constatat că pe chiar platforma instituțională a facultății unii studenți, mai puțin numeroși decât acum în iarnă, aveau comunicări deschise în timpul examenului, comunicări paralele cu cele prin intermediul cărora se realizau examenele. Din punct de vedere tehnic nu știam, nu a fost identificat atunci, care era conținutul acestor comunicări, motiv pentru care ne-am limitat să constatăm că aceea este o încălcare a regulamentelor fără a o califica neapărat drept fraudă, ceea ce a condus la anularea rezultatelor la acele examene, dar s-a evitat sancțiunea exmatriculării. Nu știu dacă din punctul de vedere al politicii academice a fost o măsură eficientă. Ori știți că orice sancțiune are și o funcție educativă: ar fi trebuit – sperăm noi – ca acea măsură să dea semnalul că astfel de comunicări paralele nu vor mai avea loc. Dimpotrivă, constatăm că ele au avut loc – e adevărat pe alte platforme -  dar constatăm că din conținutul lor rezultă neîndoielnic frauda.

Din moment ce  -  după cum ați spus chiar dumneavoastră – învățământul online aparent încurajează studenții să recurgă la astfel de practici se impune necesitatea din partea universităților de a investi în platforme mai sigure pentru organizarea acestor examene?

Dar nu platforma a fost nesigură să știți. Adică nesiguranța nu decurge din faptul că au fost hackeri care au spart platforma sau care au pătruns pe platformă, deși nu le era permis accesul. Nu! Utilizatorii platformei -  că platforma le este destinată - au încălcat regulile de examen folosind comunicații paralele. Platforma ca atare din punct de vedere tehnic poate că are doar deficiența că nu împiedică automat orice alte comunicații. Numai că și dacă ar face-o, asta nu ar împiedica pe studenți să folosească în paralel două dispozitive: pe unul să privească în ochi pe supraveghetorul la examenul pe care îl dă pe platformă și pe celălalt să citească cu aceiași ochi răspunsurile din conversația paralelă sau să furnizeze răspunsuri pe converasații paralele. Am înțeles că există niște programe pe calculator care să măsoare direcția privirii și în funcție de asta să stabileaască dacă studentul respectiv nu are privirea în mod excesiv îndreptată către un alt centru de atenție, ceea ce ar fi necesar pentru realizarea examenului și se poate. Pare totuși că rezultatele obținute prin aceste mijloace tehnice nu sunt la adăpost de altfel, de orice critică. Ceea ce se poate face este în primul rând folosirea la maximum a capacităților logistice ale facultății, astfel încât să se permită chiar în pandemie și cu respectarea tuturor regulilor sanitare să desfășurăm cât mai des cu putință, examenele față în față, ceea ce s-a și decis. Deci Consiliul Facultății de Drept a luat decizia ca de acum înainte, cu excepția unor evenimente sanitare absolute, să organizăm toate examenele față în față.

O a doua variantă dacă totuși, din rațiuni epidemiologice nu vom putea desfășura examenele față în față și va trebui în mod forțat să ne întoarcem la online, chiar și acolo trebuie să lucrăm și noi facem chestia aceasta. Am încercat să o facem încă de la primele exerciții de acest tip. Să ne perfecționăm metoda de examen, astfel încât ea să facă cât mai puțin interesant copiatul, pentru că acesta nu poate furniza sigur rezultate bune la un examen. Examenele online orale spre exemplu, pot fi fraudate mai greu  decât cele online scrise. Cele online scrise pot fi astfel organizate în subiectele lor, încât copiatul să fie extrem de ușor de identificat, astfel încât să nu afecteze rețeaua unor rezultate, unor note bune ori să fie cu totul inutilă, cu totul neimportantă pentru rezolvarea subiectelor. În acest fel noi facem demersuri de un an de zile.

Din informațiile noastre se află în comisie de anchetă și profesorul care a susținut acest ultim examen sau unul dintre aceste examene.

Da. Dar nu aș vrea să tratăm aceste lucruri ca fiind unul și același fenomen.

Acele examene a căror fraudare a condus la exmatricularea studenților au fost organizate corect, nu s-au identificat deficiențe în organizarea lor sau în măsurile luate de profesorii examinatori pentru asigurarea caracterului obiectiv și relevant al evaluării. Acolo s-a identificat o fraudă de care sunt vinovați studenții, astfel încât sancțiunea li s-a aplicat studenților. Într-un caz în care modul în care a fost organizat examenul a împiedicat el însuși prevenirea fraudelor, a împiedicat el însuși supravegherea efectivă a examenului, a împiedicat el însuși răspunsuri autonome la subiecte pentru că subiectele au fost identice cu ale examenului precedent, a împiedicat el însuși identificarea participanților la examen, pentru că au fost convocați peste 800 de studenți la aceeași oră și vreo 770 dintre ei s-au și prezentat și nu au putut fi efectiv supravegheați de către un singur supraveghetor când i s-a repartizat această sarcină. Deci acolo unde organizarea examenului a fost deficientă, acolo s-a anulat examenul și s-a refăcut, astfel încât examenul să poată fi susținut corect. Două situații diferite. Desigur atunci când s-a și localizat cu răspunderea cadrului didactic titular pentru modul defectuos de realizare a examenului s-au aplicat procedurile legale pentru a se identifica eventuala sancțiune aplicată în executarea acestei răspunderi.

Care ar fi eventualele sancțiuni și dacă există un regulament redactat, conceput de Facultatea de Drept, privind organizarea acestor examene?

Au existat  niște reguli introduse în regulament pentru examenele online, însă există în Legea învățământului o dispoziție a cărei aplicare a fost consecvent solicitată de către studenți ca regulile incluse în modificarea regulamentului să nu intre în vigoare decât în anul universitar care începe cu cel puțin trei luni, după acestă modificare. Ceea ce a făcut ca acele reguli să funcționeze ca niște ordine de serviciu interioare în cadrul Facultății de Drept, dar nu drept componente ale regulamentului. Repet, aceasta a fost poziția consecventă a studenților. Dar pe lângă acestea, acum, în urma acestor probleme pe care le constatăm în organizarea examenelor online, Consiliul a luat decizia cum vă spuneam,  ca în continuare examenele să se desfășoare față în față, dacă nu sunt evenimente sanitare. În aplicarea acestei decizii dacă ea va fi menținută și de către Senat – ședința Senatului Universității din București este săptămâna viitoare - deci, dacă se va menține această decizie, va trebui ca în aplicarea ei să adoptăm o metodologie care să prevadă exact cum se vor desfășura aceste examene și de asemenea și ce se va întâmpla în cazul în care apar impedimentele sanitare care ar conduce la imposibilitatea organizării examenului față în față.

Care ar fi posibile sancțiuni pentru cadrul didactic care nu respectă procedurile de combatere a fraudei?

Nerespectarea respectivelor proceduri este examinată de o comisie de disciplină realizată la nivelul universității. Deci ele scapă competenței decanului și a organelor facultății. Examinarea, investigarea faptelor trece la nivelul Universității, la nivel mai înalt. Apoi în funcție de gravitatea sancțiunilor decanul poate recomanda această Comisie de discipină fie Senatului Universității din București, fie Consiliului Facultății  de Drept. Pentru sancțiuni de gravitate mai redusă iau decizia finală. Eu n-aș vrea să insist asupra sancțiunilor pentru că ele nu au fost încă decise de către organele competente potrivit regulilor pe care le-am menționat și câtă vreme ele nu au fost decise, trebuie doar să așteptăm să vedem dacă se impun asemenea sancțiuni.

Cum ați perceput reacția societății după acest scandal?

Le mulțumesc colegilor pentru solidaritate. Pe de altă parte, dincolo de mulțumirea pe care o putem avea fiecare, că și colegii noștri consideră că nu am greșit,  este foarte important pentru societatea românească și pentru mediul academic să își seteze acest nivel de acțiune și pornire general întemeiat pe corectitudine și pe etică în recunoașterea meritului academic.

Comentarii

loading...