Listele complete cu rezultatele de la Admiterea la Medicină București

Listele complete cu rezultatele de la Admiterea la Medicină București

Peste 2.900 de candidaţi, dintre care 12 sunt absolvenți care au obținut media 10.00 la examenul de bacalaureat s-au concurat pentru un loc în Univeristatea de Medicină și Farmacie (UMF) 'Carol Davila' din București.

Laurențiu Mușoiu 0 comentarii

Cei mai mulți, peste 1.800 de tineri, s-au înscris la medicină generală, restul pentru medicină dentară, farmacie, moașe sau asistente medicale. Universitatea a avut pentru concursul din acest an 1.100 de locuri, finanţate de la bugetul de stat şi 302 locuri cu taxă.

 

Regulamentul de depunere a contestațiilor

 Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisiile de admitere ale facultăţilor şi se depun în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspuns se analizează de către o comisie de specialişti. Decizia acestei comisii este definitivă. Dacă în urma contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii. În urma analizării contestaţiilor, punctajele comunicate în sali pot suferi modificări.

Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se înregistrează şi se depun, în timpul programului de lucru, la secretariatele facultăţilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora). Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.

Lucrările/chestionarele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele probei scrise (punctaj) se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezenţa candidatului care a depus contestaţia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor.

După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, decizia comisiei de contestaţii privind rezultatul concursului de admitere este definitivă și nu mai poate fi modificată.

 

Înmatricularea elevilor

 Listele definitive (generate după soluţionarea contestaţiilor) ce cuprind rezultatele definitive şi incontestabile ale concursului de admitere vor fi afişate la avizierele facultăţilor după termenul de contestaţii şi rezolvare a acestora.

După afişarea rezultatelor definitive (finale), actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire notarială legalizată.

Conform reglementărilor legale în vigoare, UMF „Carol Davila” Bucureşti poate şcolariza, pentru anul universitar 2018-2019, în limita locurilor aprobate de către Senat, studenţi în regim cu taxă, care au susţinut concurs de admitere, dar nu au obţinut punctaj/notă corespunzătoare locurilor bugetate în ordine descrescătoare a punctajelor/notelor (Tabel 1).

Candidaţii interesaţi de această formă de şcolarizare vor depune cerere la Decanatele Facultăţilor.

Analizarea şi aprobarea cererilor se va face în perioada următoare concursului de admitere (conform calendarului ce va fi anunţat).

Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși și semnează contractul de școlarizare.

 

Rezultate Admitere UMF“Carol Davila” 2018 - Medicină

Concurs admitere 2018 Medicina lista admisi

Concurs admitere 2018 Medicina lista respinsi

Concurs admitere 2018 Medicina lista locuri taxa – a doua facultate

Concurs admitere 2018 Medicina lista liceu rural

Concurs admitere 2018 Medicina lista rromi

Concurs admitere 2018 Medicina lista schimba taxa

 

Medicină Dentară

Concurs admitere 2018 Dentara lista admisi

Concurs admitere 2018 Dentara lista respinsi

Concurs admitere 2018 Dentara lista candidati locuri taxa a doua facultate

Concurs admitere 2018 Dentara lista rromi

Concurs admitere 2018 Dentara lista candidati schimba taxa

 

Farmacie

Concurs admitere 2018 Farmacie lista admisi

Concurs admitere 2018 Farmacie lista respinsi

Concurs admitere 2018 Farmacie lista candidati locuri taxa – a doua facultate

 

FMAM

Specializarea Balneofiziokinetoterapie si recuperare

Concurs admitere 2018 FMAM BFKT lista admisi

Concurs admitere 2018 FMAM BFKT lista respinsi

Concurs admitere 2018 FMAM BFKT lista locuri taxa – a doua facultate

Concurs admitere 2018 FMAM BFKT lista rromi

 

Specializarea Tehnica dentara

Concurs admitere 2018 FMAM TD lista admisi

Concurs admitere 2018 FMAM TD lista respinsi

Concurs admitere 2018 FMAM TD lista locuri taxa – a doua facultate

 

Specializarea Asistenta Medicala Generala

Concurs admitere 2018 FMAM AMG lista admisi

Concurs admitere 2018 FMAM AMG lista respinsi

Concurs admitere 2018 FMAM AMG lista rromi

Concurs admitere 2018 FMAM AMG lista centre plasament

 

Specializarea Moase

Concurs admitere 2018 FMAM M lista admisi

Concurs admitere 2018 FMAM M lista respinsi

 

Comentarii

loading...