Pe tichetele culturale şi pe voucherele de vacanţă vor fi tipărite numele şi CNP-ul

Pe tichetele culturale şi pe voucherele de vacanţă vor fi tipărite numele şi CNP-ul

Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a pus în dezbatere publică, joi, un proiect de Hotărâre de Guvern privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018, care prevede acordarea biletelor de valoare, norme care se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2019.

Rl online 0 comentarii

Biletele de valoare care pot fi acordate în baza legii sunt: tichetele de masă, tichetele cadou, tichetele de creşă, tichetele culturale şi voucherele de vacanţă. Acestea sunt acordate conform Codului fiscal actual.

În Nota de Fundamentare a normele metodologice citate se precizează că, pentru asigurarea unui control eficient al utilizării biletelor de valoare, unitatea emitentă are obligaţia de a tipări pe imprimatul reprezentând biletul de valoare pe suport de hârtie, numele, prenumele, respectiv CNP-ul beneficiarului.

„Se exceptează angajatorii de la obligaţia de a furniza unităţilor emitente datele personale ale beneficiarilor, pentru comenzile de achiziţie de tichete cadou acordate conform art. 15 alin. (2) din lege, tichete de masă acordate donatorilor de sânge în baza legislaţiei speciale privind drepturile şi obligaţiile donatorilor de sânge, respectiv de tichete de masă acordate în alte situaţii prevăzute prin alte legi speciale. Se exceptează unităţile emitente de la obligaţia de a tipări datele personale ale beneficiarilor pe suportul hârtie, respectiv de a înscrie sau stoca într-un alt mod în suportul electronic, în cazul tichetelor de masă acordate conform art. 15 alin. (2) din lege, tichetelor de masă acordate donatorilor de sânge în baza legislaţiei speciale privind drepturile şi obligaţiile donatorilor de sânge şi în cazul tichetelor de masă acordate în alte situaţii prevăzute prin alte legi speciale”, se mai scrie în Nota de fundamentare citată.

Motivaţia introducerii acestor excepţii o reprezintă faptul că, în situaţiile descrise mai sus, angajatorii nu cunosc numele beneficiarilor la momentul transmiterii comenzilor către unităţile emitente şi pe cale de consecinţă, acestea din urmă sunt în imposibilitatea de a le tipări pe suportul hârtie, respectiv pe cel electronic al biletelor de valoare.

În plus, prin acest proiect de act normativ au fost incluse în lista entităţilor asimilitate creşelor persoanele care exercită profesia de bonă în condiţiile Legii nr. 167/2014.

„Biletele de valoare pot fi utilizate doar în scopul prevăzut de lege şi doar la unităţile afiliate, care au încheiat contracte de prestare a serviciilor cu unităţile emitente”, se menţionează în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

În plus, salariatul poate utiliza biletele de valoare pe baza actului de identitate sau a legitimaţiei de serviciu, vizată la zi, după caz, numai în unităţile afiliate, în exclusivitate pentru achiziţionarea bunurilor/serviciilor prevăzute de lege.

De asemenea, angajatorii care acordă bilete de valoare trebuie să evidenţieze în bugetele proprii, la o poziţie distinctă, sumele destinate acoperirii valorii nominale a biletelor de valoare. Pentru instituţiile publice, biletele de valoare pot fi acordate în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinaţie în bugetele proprii aprobate.

„Deşi regimul fiscal aplicabil tichetului cultural, nu este expres reglementat de Legea nr. 227/2015, acesta poate fi determinat prin raportare la natura celorlalte beneficii al căror tratament fiscal este deja prevăzut de Codul fiscal, astfel: întrucât se încadrează în categoria cheltuielilor sociale, similar tichetelor cadou şi tichetelor de creşă, tichetul cultural reprezintă pentru angajator, conform art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Legea nr.227/2015, o cheltuială cu deductibilitate limitată; întrucât se încadrează în categoria avantajelor în natură, similar tichetelor cadou, tichetelor de masă, voucherelor de vacanţă şi tichetelor de creşă, tichetul cultural reprezintă pentru beneficiar, conform art. 76 alin. (3) din Codul fiscal, un venit impozabil”, se explică în Nota de fundamentare citată.

În cazul angajatorilor, proiectul de act normativ stabileşte obligaţia de a monitoriza biletele de valoare prin întocmirea unor situaţii centralizatoare care sunt prevăzute în anexele la proiect. Altă obligaţie este de a comunica unităţilor emitente datele personale ale salariaţilor necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu bilete de valoare, în condiţiile Legii nr. 190/2018, care se referă la protecţia datelor.

De asemenea, angajatorii vor avea obligaţia de a instrui salariaţii să nu vândă şi să folosească biletele de valoare doar cu scopul prevăzut de lege şi doar la unităţile afiliate care afişează elemente de identificare (autocolant, afişaj grafic, digital etc.) corespunzătoare unităţii emitente care a emis biletele de valoare respective. În plus, angajatorii vor fi obligaţia să informeze salariaţii cu privire la data alimentării şi valoarea biletelor de valoare transferate pe suportul electronic.

Salariaţii vor fi obligaţi să restituie angajatorului biletele de valoare pe suport hârtie acordate/contravaloarea biletelor de valoare alimentate pe suport electronic neutilizate ori necuvenite, conform Notei de fundamentare citate.

În plus, proiectul de Norme metodologice pentru Legea nr. 165/2018 introduce unele interdicţii în sarcina salariaţilor, printre care se numără: interdicţia de a solicita şi/sau primi un rest în bani la biletul de valoare, interdicţia de a utiliza biletele de valoare în alte unităţi ce nu sunt afiliate conform legii, interdicţia de a utiliza biletele de valoare pentru achiziţionarea altor produse/servicii decât cele prevăzute de lege.

Valoarea maximă a unui tichet de masă este de 15,18 lei, iar valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei, potrivit legislaţiei actuale.

Suma maximă care poate fi acordată sub forma tichetelor de creşă nu poate depăşi 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă, iar valoarea nominală a unui tichet de creşă este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei.

Suma maximă care poate fi acordată sub forma tichetelor culturale nu poate depăşi 150 de lei pentru tichetele culturale acordate lunar, respectiv 300 lei/eveniment pentru cele acordate ocazional, iar valoarea nominală a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 de lei.

Valoarea unui voucher de vacanţă este de 1.450 de lei, cât salariul minim brut pe economie din 2017.

Comentarii

loading...