Ministerul Educației a publicat condițiile pentru ocuparea unui post de director: La seminariile teologice, e nevoie de binecuvântarea bisericii, iar la școlile cu predare în limbile minorităților, de girul parlamentarilor

În toamna anului trecut, fostul ministru al Educației Mircea Dumitru a organizat primul concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al unităților de învățământ preuniversitar din ultimii opt ani. PSD s-a opus, susținând că anul școlar va fi dat peste cap și asta va interfera în pregătirea elevilor.

Petre Badica 0 comentarii

În toamna anului trecut, fostul ministru al Educației Mircea Dumitru a organizat primul concurs pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct al unităților de învățământ preuniversitar din ultimii opt ani. PSD s-a opus, susținând că anul școlar va fi dat peste cap și asta va interfera în pregătirea elevilor.

 Motivul real al opoziției l-a constituit dorința PSD – cu Ecaterina Andronescu vârf de lance – de a nu pierde influența pe care o exercita asupra celor 6.545 (de posturi) de directori și 2.500 de directori – adjuncți scoase la concurs. În timpul guvernării Ponta, directorii de școli au fost numiți direct de inspectoratele școlare, printr-o procedură excepțională numită delegare. În absența concursurilor – care nu mai fuseseră organizate din 2008 –, principalul criteriu pentru numirea în funcție îl constituiau afinitățile politice ale viitorilor directori.  

Numit după ce a pierdut concursul

Motivul real al opoziției l-a constituit dorința PSD – cu Ecaterina Andronescu vârf de lance – de a nu pierde influența pe care o exercita asupra celor 6.545 (de posturi) de directori și 2.500 de directori – adjuncți scoase la concurs. În timpul guvernării Ponta, directorii de școli au fost numiți direct de inspectoratele școlare, printr-o procedură excepțională numită delegare. În absența concursurilor – care nu mai fuseseră organizate din 2008 –, principalul criteriu pentru numirea în funcție îl constituiau afinitățile politice ale viitorilor directori.

În urma concursului organizat anul trecut, au rămas vacante peste 600 de posturi de conducere din școli și licee. În unele cazuri vorbim de unități de învățământ de top: Colegiile Ion Luca Caragiale, Ion Neculce, Spiru Haret, Petru Rareș, Mihai Bravu, Sfântul Sava și Grigore Moisil (în cazul ultimelor două fiind vizate pozițiile de director adjunct). La aceste licee au fost numiți directori care pierduseră concursul sau care nici măcar nu s-au prezentat.

Comisia, puțin epurată

Actualul ministru al Educației, Pavel Năstase, a dat asigurări că posturile rămase vor fi ocupate prin concurs și că nu se va reveni la numirile politice. „România liberă“ a consultat ordinul de ministru pe baza căruia se va organiza concursul prin care vor fi completate posturile de inspectori generali, inspectori generali adjuncţi, pentru directori şi directori adjuncţi din unităţile şcolare rămase vacante în toamnă.

Ordinul 3.969 semnat de Pavel Năstase pe 9 iunie prevede desfășurarea concursului printr-un interviu, analiza dosarului și pe baza examenului scris de tip grilă.

O modificare este reprezentată de diferenţierea subiectelor pentru ocuparea funcţiilor de conducere în unităţile preşcolare faţă de cele din unităţile gimnaziale şi liceale.  Desfășurarea probelor de concurs la care participă candidații se înregistrează audio-video. Înscrierea la concurs și verificarea dosarelor de concurs se încheie cu 10 zile calendaristice înainte de data la care se desfășoară prima probă de concurs. O persoană poate candida atât pentru funcția de director, cât și pentru cea de director adjunct.

Comisia de validare va fi formată din inspectori şcolari şi directori cu concurs. Reprezentanţi ai sindicatelor, părinţilor, elevilor vor avea statut de observatori. Administrația locală va fi și ea implicată, fiind invitați ca observatori „primarul sau un reprezentant al primarului și un reprezentant al consiliului local din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia își are sediul unitatea de învățământ“.

La seminariile teologice, doar binecuvântat

Calitățile de manager pălesc în fața binecuvântării Bisericii: „Participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din liceele și seminariile teologice este condiționată de obținerea de către candidat a avizului scris (binecuvântării) din partea cultului respectiv“, se arată în document. Controversată este și prevederea potrivit căreia „participarea la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct, în cazul unităților de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale și al celor cu secții de predare în limbile minorităților, în care sunt normate una sau mai multe funcții de director adjunct, este condiționată de prezentarea de către candidat a unui document scris care să ateste consultarea organizației care reprezintă în Parlament minoritatea respectivă sau, dacă minoritatea nu are reprezentare parlamentară, consultarea grupului parlamentar al minorităților naționale“.

Curată ingerință politică în actul educațional. propagandaă Directorii, vectori politici

Într-o analiză, RL a arătat de ce este nevoie ca directorii să obțină postul prin concurs.

„La oraș, 9 din 10 locuitori nu știu cine este directorul unei școli. În schimb, la țară directorul de școală are o mare influență asupra comunității locale și acolo el poate fi un important vector politic, mai ales dacă simpatiile sale politice sunt identice cu ale primarului localității“, ne-a precizat inspectorul școlar general al județului Dâmbovița, Sorin Ion.

Probe. Cum se desfășoară examenul

Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct implică trei probe. Proba scrisă cere candidaților rezolvarea, în maximum 90 de minute, a unui test-grilă în cadrul căruia se evaluează, în proporție de 50% cunoștințele privind legislația specifică domeniului învățământului preuniversitar și în proporție de 50% cunoștințele privind managementul educațional. Urmează analiza cv-ului candidaților, realizată de comisia de concurs, și acordarea unui punctaj. A treia probă este interviul în fața comisiei de concurs, în care se va analiza oferta managerială.

Examen. Directorii nu trebuie să fi colaborat cu Securitatea

Condițiile minime de participare la concurs impun candidaților să fi absolvit studii universitare, inclusiv specializarea „Pedagogia învățământului primar și preșcolar“, să fie membri ai Corpului național de experți în management educațional, titulari în învățământul preuniversitar, să demonstreze calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativul „foarte bine“ acordat în ultimii patru ani școlari lucrați efectiv la catedră. Candidații nu trebuie să fi fost sancționați disciplinar în ultimul an. Ordinul prevede ca niciun candidat să nu fi avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“. Proba scrisă pentru acest concurs se va desfăşura pe 17 iulie, toate probele vor fi finalizate până la sfârşitul lunii iulie, iar la 1 septembrie cei care vor promova vor avea încheiate contractele de management pe o perioadă de 4 ani, asigură Ministerul Educației.

Citește ziarul integral în format .PDF aici!

Citește totul despre:

Comentarii

loading...
Loading...
loading...